Rieth József: Útiemlékek

Maria Schutz

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

A Julianus Tours szervezésével jutottunk el a Maria Schutz kegyhelyre.

Időtlen idők óta látogatják a Heilig Bründl-nek nevezett forrást Sonnwendstein lábánál. A forráshoz kőkeresztet állítottak Jézus Anyjának képével .

A passiós rendi kolostor 1925 óta a zarándoktemplom egyben kolostor is.Már Wallsegg gróf, a kápolna építtetője is fáradozott azon, hogy Maria Schutz-ba szerzeteseket hívjon. 200 év múlva ez a törekvés valósággá vált . Pfiff bécsi bíboros és érsek a zarándoktemplomot a passios rendnek adományozta. A rendet Kreuz-i Szt Pál (1694-1775) alapította. Az Ovada-ban ( Piemont ) született Pál 1716-ban elhatározta , hogy életét a magánynak, vezeklésnek és szegénységnek áldozza. 1725-ben kapta meg XIII Benedek pápától az engedélyt, hogy szerzeteseket gyűjtsön maga köré. Az első passios rendi kolostor 1737-ben létesült Monte Argentario-ban, a toszkán tengerparti félszigeten. A rendet 1741-ben engedélyezte a Szentszék. Pál 1775 október 18-án bekövetkezett halálakor a rendnek 200 tagja és 12 kolostora volt. 1867-ben avatták szentté. A passios rend életének középpontjában Krisztus szenvedésének hirdetése és tisztelete áll .A Maria Schutz Kolostor szerzeteseinek élete is ezen titok köré összpontosul az ima szolgálatban ( minden nap az egy órás imában ) ,a jelenlét szolgálatában ( a vezeklés szentsége és szellemi vezetés, -beszélgetés lehetősége bármikor a zarándokok rendelkezésére áll) ,és a hirdetés szolgálatában a szent eucharisztia ünnepében . Maria Schutz az egyetlen passiós rendi kolostor egész Ausztriában.

Máriaschutz. A Schneberggel szemben a Semering platóján épült, Schotring környékén. 7,6*9 m-es káptalan épült először a pestis után. 1742-ben lett kész az igazi templom.

Máriaschutz búcsújáróhely a Schnéber platóján. Az 1679-es pestis túlélői építették 1683-ban, a török után. Először 5x7 méteres. 1722-ben új, szép templom. 20 évig épült, VI. Károly uralkodása idején, aki Mária Terézia apja volt. Barokkori.

Ismeretlen alkotótól gótikus Mária szobor. A 17. szd.-ban terjedt el a szobrocskák öltöztetése. 1925-től passzionista szerzetesek tartják fenn.

            Fatimai kápolna. 1945-ben oroszok  fel akarták robbantani, de elmenekültek. A hálás lakósok Mária tiszteletére kápolnát építettek a fatimai szobor másával. "Imádkozzatok, imádkozzatok és hozzatok áldozatot!"

            II. József betiltotta a zarándoklatokat. 1826-ban tűzvész pusztította el a tetőt. 1839-ben épült újjá. Gótikus fa plasztika a kegyszobor. A 17.szd-ban terjedt el a kegyszobrok öltöztetése. 1740-ben készült el a főoltár. Fölötte a Szentháromság és a szentek láthatók. Barokk szószéke1741-ből volt. Mária mennybemenetele. 1742-ben orgona. 1972-ben teljes renoválás.

Oltára mögött forrásvíz.

A kegyhely története:

 

1679 Pestis járvány Schottwien-ben . A halálos betegeket Szt Bründl-hez viszik. Hálaként a halál előtt állók felépüléséért fogadalmat tettek, hogy építenek egy kápolnát.

 1721/22 Felépül a kápolna . P Benignus Seyfried OFM , Mürzzuschlag-i pap a névadó, aki a templomot Maria Schutz-nak, Mária Oltalma-nak nevezte.

1728 Joseph Julius von Wallsegg gróf elhelyezi az építendő zarándoktemplom alapkövét . A Klamm-i plébánia kegyképét áthozzák a kápolnába .

1738 Jakob Ernst von Liechtenstein Seckau-i bíboros felszenteli a templomot

1783 II József plébániává nyilvánítja a templomot

1826 Leég a zarándokteplom, megsemmisül a harang és a hagymakupola

1837 Földrengés következtében erősen megrongálódik a templom és a plébánia udvara

1840 Alois von Liechtenstein a templom új védnöke

1925 Kolostor alapítás, a zarándoktemplomot a passios rend veszi át

1970 A templom 250 éves, külső és belső újjáépítés

1995 A hagymakopola újjáépítése Kegyforrás a főoltár mögött A szent Bründl csodái vezettek az elhatározáshoz, hogy ott,ahol egykoron a Mária tiszteletére állított kép állt egy kápolnát emeljenek.

 

-------------------------------------------------------

Die erste Kapelle wurde 1721 erbaut und bekam ihren Namen von dem Franziskaner Benignus Seyfried aus Mürzzuschlag. Sie soll der Legende nach von Pestkranken aus Schottwien errichtet worden sein, nachdem sie durch das heilig Bründl geheilt worden sind. Diese Quelle entspringt heute noch hinter dem Hauptaltar der Wallfahrtskirche.

Ein Neubau der Wallfahrtskirche erfolgte 1728. Die Grundsteinlegung erfolgte durch den Reichsgrafen Joseph Julius von Wallsegg. 1783 wird sie zur Pfarrkirche durch Joseph II. erhoben.

 

1826 wird die Wallfahrtskirche durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen, wobei die Glocken und die Zwiebeltürme zerstört werden.

Bei einem Erdbeben 1837 wurde sowohl die Kirche als auch der Pfarrhof stark beschädigt. Im Jahr 1840 übernimmt Fürst Alois von Liechtenstein das Patronat über den Wallfahrtsort.

1925 gründeten die Passionisten ein Kloster, das einzige des Ordens in Österreich, und übernahmen die Wallfahrtskirche.

 

Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums wurde die Kirche 1970 außen und innen renoviert. 1995 wurden die Zwiebeltürme wieder hergestellt.

 

-------------------------------------------------------------

Útközben Ausztria ismertetését hallgattuk meg. Ausztria 9 tartományból áll. Burgenlandon megyünk át először. 1921. szeptember 11-ig a mienk volt. Jelenleg kb. 6000 magyart tartanak nyilván. A határ után Eisenstadt mellett haladunk el, amely az Eszterházi család otthona volt.  Az Eszterháziak a honfoglalásig vezethetők vissza. nagyon gazdag család volt. Gazdagságukat elősegítette Habsburg-hűségük, az hogy jól házasodtak és hogy katolikus vallásra tértek át. Ugyanez elmondható a másik nagy családról, a Batthyányiakról is.

            A másik utunk során érintett tartomány Alsó-Ausztria, amely az 1278-as Mórvamezei csata óta tartozik a Habsburgokhoz. A Bécsi erdő mellett haladunk el, ahol Ferenc József vadászkastélyai voltak. Alsó Ausztriát az Alpok uralják, a téli sportok hazája.

                        Tavaszi ünnepek:

                                   nárcisz ünnepségek

                                   Passió játékok (1996-ban lesz)

                                   Margitbánya

                                   sziveszter éjjel fáklyás síugrás

                                   (osztrákokra jellemző:ünnepelni tudnak)

            1955-ig megszállás: oroszok, angolok, franciák, amerikaiak

            Leopold Fiegl

            1955. okt. 26. megszállás vége, felvették az ENSZ-be

            polgári jólét, tulajdonosi szemlélet

 

            Máriaschutz búcsújáróhely a Schnéber platóján. Az 1679-es pestis túlélői építették 1683-ban, a török után. Először 5x7 méteres. 1722-ben új, szép templom. 20 évig épült, VI. Károly uralkodása idején, aki Mária Terézia apja volt. Barokkori. Ismeretlen alkotótól gótikus Mária szobor. A 17. szd.-ban terjedt el a szobrocskák öltöztetése. 1925-től passzionista szerzetesek tartják fenn.

            Fatimai kápolna. 1945-ben oroszok  fel akarták robbantani, de elmenekültek. A hálás lakósok Mária tiszteletére kápolnát építettek a fatimai szobor másával. "Imádkozzatok, imádkozzatok és hozzatok áldozatot!"

 

Máriaschutz. A Schneberggel szemben a Semering platóján épült, Schotring környékén. 7,6*9 m-es káptalan épült először a pestis után. 1742-ben lett kész az igazi templom.

            II. József betiltotta a zarándoklatokat

            1826-ban tűzvész pusztította el a tetőt. 1839-ben épült újjá. Gótikus fa plasztika a kegyszobor. A 17.szd-ban terjedt el a kegyszobrok öltöztetése. 1740-ben készült el a főoltár. Fölötte a Szentháromság és a szentek láthatók. Barokk szószéke1741-ből volt. Mária mennybemenetele. 1742-ben orgona. 1972-ben teljes renoválás. Oltára mögött forrásvíz.

            Glogritz határa. Bencés apátság. Gyönyörű táj, fenyvesek, űdezöld rétek. Legelésző tehenek, lovak. Gloglotzi vár

 

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-----------

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Schutz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Maria_Schutz_am_Br%C3%BCndl

http://mariaut.hu/tart-farticle-153-824-1/Maria_Schutz__a_Semmering_ekszerdoboza

http://www.hellovilag.hu/2016/julius/maria-schutz-templom-ausztria.html

https://www.schottwien.gv.at/Wallfahrtskirche_Maria_Schutz