Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Jozafát völgye, Dávid városa

(Szentföldi utunk)  ---    << Menora <<      Jozafat völgye      >> Judea >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső      

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

Jozafát völgye

 

 

(Szentföldi utazásunk 7. napja, 1994. október 19., szerda.) Jozafát völgye: az általános ítélet és a legvégső harc színhelyének jelképes neve. -- Csak Joel próféta említi (4,2.12; vö. 4,9-14; azonos a Jo 4,13: szereplő völggyel). Talán a Jehosafát király győzelmeire (2Krón 20,1-30) emlékezés is közrejátszott a fogalom kialakulásában. A fogság utáni szövegekben Jeruzsálem a népekkel való leszámolás helyszíne (Ez 38; Mik 4,11-14; Zak 12,2-6); Zak 14,4 szerint Isten az Olajfák hegyén jelenik meg ítéletet tartani. Így kézenfekvő, hogy amikor helyhez próbálták kötni, elsősorban a Kidron völgyét vették számba.

 

 

 

A rabbinikus hagyomány szerint a Jozafát völgye elnevezés szimbolikus (= Jahve ítél, Jahve bíró). Joel próféta a végítéletről írja, hogy az Úr ide fogja összegyűjteni a népeket, és itt fog ítélkezni az Izrael ellen elkövetett gonosztettek felett (Jo 4, 2; 12). A 4. sz.-tól a keresztények a Kidron völgyét tekintik az utolsó ítélet színhelyének, mivel Zak 14, 4 szerint Isten az Olajfák hegyén fog ítéletre megjelenni. A feltevést a mohamedánok, majd a zsidók is átvették. Ezért választják szívesen temetkezési helyül ezt a völgyet.

 

 

Hinnom völgye (arám Gé-Hinnam, gör. Gehenna, héb. Gé-Hinnom) völgy Jeruzsálemben (Józs 15,8; 18,16; 2Kir 23,10; 2Krón 28,3; 33,6; Neh 11,30; Jer 7,31; 19,2.6; 32,35). -- Talán egy kánaániról nevezték el, mert valószínűleg így hívták már, amikor Izrael fiai elfoglalták Kánaánt. Helyének meghatározása terén eltérnek a vélemények. Józs 15,8; 18,16 szerint az eleje attól a hegygerinctől D-re esik, ahol a jebuziták városa feküdt. Itt találkozik össze a Kidron völgye, a Tyropaion-völgy és a Vádi-er-Rabábeh. Ez utóbbi Jeruzsálemtől Ny-ra a mai Mamilla-tónál (783 m) kezdődik, majd a Ny-i és D-i oldalon körülöleli a keresztény Siont, aztán a Kidron völgyébe torkollik (615 m). A Hinnom völgyét régen a Kidron völgyével azonosították. Többen a Tyropaion-völggyel gondolják azonosnak, mások a Vádi-er-Rabábehhel. -- A Hinnom völgye ősidők óta Moloch-kultusz színhelye lehetett, ahol gyermekeket áldoztak (vö. 2Kir 23,10; vö. 16,3; 21,6; Jer 7,31; 32,35; Tófet). -

 

 

 

A völgynek többféle nevével talákozunk:

                        Pirinos = Tűz völgye (Theodosius idejében),

                        Uádi en Narnak = Tűz völgye (arabul ma is Bir Ajubon túl),

                        Uádi Siluán = Siloe forrása (arabul Bir Ajubtól északra), vagy

                                   Uádi Sitti Mariam

Valószínűleg azonos Savéval, vagy a Királyvölgy-gyel, ahol Melkizedek találkozott Ábrahámmal és az Úrnak kenyeret és bort áldozott. (U198

 

(Szentföldi utunk)  ---    << Menora <<      Jozafat völgye      >> Judea >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső      

--------------------------

Jeruzsálem látnivalói:

                Olajfák hegye (Betánia - Kroll) -- Jeruzsálem (Kroll - Tört.) -- Dominus flevit (Tört.) -- Getszemáni (Kroll - Tört. - Árulás barlangja) -- Mária sírja (Elszenderedés - Tört.)

                Szent István-kapu -- Szent Anna-templom (Kroll - Tört.) -- Bethesda (Tört.) -- Via Dolorosa (Antónia vár Krollnál)

                Keresztút: 1.Állomás  (Megostorozás (Tört.)) - 2.Állomás (Ecce Homo (Kroll - Tört.)) - 3.Állomás - 4.Állomás - 5.Állomás - 6.Állomás - 7.Állomás -

                                8.Állomás - 9.Állomás -- Bazár Jeruzsálemben -- Kopt kolostor -- Szentsír templom (Leírás - Golgota - Tört. - Helyszin - Feltárás - Restaurálás - Status quo)

                                10.Állomás - 11.Állomás - 12.Állomás - 13.Állomás - 14.Állomás (Szentsír - Története Krollnál - Monzai ampullák) -

                Dávid sírja -- Utolsó Vacsora terme (Kroll - Tört -- (Dormitio - Tört)) -- Zsidó negyed (Sion kapu) -- Gyémántcsiszolók -- Siratófal

                Városfalak -- Ain Karem (Kroll - Tört.) -- Templomtér (Kroll: Feltárás - Szikladóm - Falak - Tér metszete - Antónia vár; Int.: Salamoni templomAl-Aksza; M.m.: Tört.)

                Yad Vashem -- Városnézés -- Menora -- Jozafát völgye (Óváros Kroll - Ofel K. - Feltárások K. - Gihon K. - Siloe K. - Sírok K.)

-----------------

Háttéranyagok a Jozafat völgyéről (G. KROLL könyve szerint):

          1.Óváros (Kroll)            - Óváros - Falak -

          2.Ofel (Kroll)                - Városfal - Feltárás - Ősi Jeruzsálem -

          3.Feltárások (Kroll)      - Királysírok - Pogány szentély - Királykorban - Tyropaion-völgy -

          4.Gihon forrás (Kroll)   - Gihon - Siloé -

          5.Siloe tó (Kroll)         - Siloé-felirat - Siloé-csatorna - Csatorna - Siloé-templom -

          6.Sírok (Kroll)            - Sírok - Gallicantu -