Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Menora, múzeumok

(Szentföldi utunk)  ---    << Városnézés <<      Menora      >> Jozafat völgye >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső      

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

(Szentföldi utazásunk 7. napja, 1994. október 19., szerda.) A Menora, ez a nagy hétágú gyertyatartó a Parlament épülete előtt áll, Benno Elkan alkotása.(P112; S109) Izrael számára a Brit Parlament ajándékozta. Izrael történetét (az Ószövetség nagy eseményeit) mutatja be 29 bronztábla segítségével. Furcsa számomra a szobor elemzése, mert az igazi zsidó lélek -- legalább is én így tanultam korábbi tanulmányaimban -- mélységesen tiltakozik az emberábrázolás ellen. Itt pedig egy mélyen vallásos szimbólumot láthatunk, ami ott áll az Izraeli Parlament előtt, hemzseg a történelmi alakokat formázó tábláktól. Számomra a zsidó állam szekularizációs folyamatának töredelmes beismerése...

 

 

 

 

 

A mozgalmas képek Izrael történetének epizódjait mutatja be. Számomra elmélkedési segédeszköz is, ugyanakkor tanítást, elvet is sugall. Sokan elemezték már, én röviden foglalom össze, amit megértettem belőle. Az egyes oszlopokon függőlegesen megyek végig, felülről lefelé.

 

 

A középső oszlopon az amalekitákat, az elégetést, Rachel és Rut történetét, Ezekielt, a Varsói gettólázadást, a "Halld Izrael" ígét és a Cionizmust látjuk.  A megsemmisítés tanítását, a Kőtáblákat, a Megváltás várását, az Ellenállást, a Mártíriumot és az újra egyesülés ígéretét tanítja. A néphez szól, melynek Isten kinyilvánította magát.

 

A Gettónál ágazik ki az első két ág, a Prófétai ágak, az Isteni kegyelem ereje, és a Fizikai erő. A kegyelem vezetett Izaiásban, Jánosban (Zakai fiában; Ezd 2,9; Neh 7,14), Rhilosban és a Zsoltárosban (Zsolt 137). Reményt adott, Tanítást, Racionalitást (Maimonidák), és a Babiloni kitelepítésben Romantikát. A fizikai erő vezette Jeremiást, Makkabeus Júdást, a Hasszinidákat és Nehemiást. Kiáltottak, Harcra bátorítottak, Lelkesedést adtak és Otthont teremtettek, Realizmust ébresztettek. Hazatértek a fogságból, újjáépítettek - az Úrban bízó Izrael látható. (Neh 4, 11)

 

Ezekielnél a második elágazás a Rabbinikus kettős ág. Izrael 12 törzsére épül. Egyik oldalon Ezdrás, Jób, a Talmud és Salamon szerepel. Az Írástudó szigorúsága, az Egyházias Szenvedés, a Szövetség, és a Hagyományra épülő Bölcsesség. Másik oldalon Hillel rabbi, Ananiás, a Kabala és Áron található. A Szóbeli tanítást, a Szenvedést, a Misztikát és a Szent Tisztaságot tanítják.

 

Rache és Rut magasságában a két Messiási Ág bomlik ki. Egyrészt Ráchel siratja gyermekeit - a Holocaust Izraeljét. Az egyik ágon a Dávid-Fia-Messiás (Dávid és Góliát - a Seregek Urának nevével közeledem. (1Sám 17,44)), az "Exodus" (az illegális bevándorlással) és Ábrahám.  A Messiási Következmények, az Aktivitás és az igaz Hit. A másik ágon Bar Kochba, az "Awle Sion" és Izrael található. A Messiási kiválasztottsággal, a Kvietizmussal (Messiás) és a Küzdelemmel (Jákob).

 

Nem vagyok zsidó, nem ismerem a zsidó vallásos gondolkodás módot, így a fentieket -- fogyatékos nyelvtudásra és kapkodó sietségre támaszkodva -- német és angol művek bedolgozásával vázoltam fel, ezek további tanulmányokat igényelnek még a hiteles értelmezés érdekében ...

 

A menóra eredetileg már a Mózesi liturgiában szerepel, hét karja van.  A Szentély pusztulása után használata tiltva volt. A nyolckarút a Hanukka ünnepen használják, annak emlékére, hogy a Makkabeusok Kr.e. 165-ben a szírektől visszafoglalták a Szentélyt, és az egy napra elegendő olajkészletük csodálatos módon nyolc napig lett elegendő. Hanukka idején, ennek emlékére naponta egyel több mécsest gyújtanak meg. Szombatonként és ünnepeken csak kettőt.

 

 

 

 

Tovább haladva láttuk a múzeumot, a könyvtárat, a Qumráni tekercseket őrző gombkupoláját (J85).

 

 

 

 

Elhaladtunk a Kereszt-kolostor mellett, ahol a hagyomány szerint az a fa nőtt, melyből a szent keresztet faragták. Megemlékeztünk Herzl Tivadar sírjáról és szobráról.

 

 

 

 

 

Autóbuszunk hosszú városi sétaút után kanyarodott Ó-Jeruzsálem, a régi Dávidi Jeruzsálem felé.

 

(Szentföldi utunk)  ---    << Városnézés <<      Menora      >> Jozafat völgye >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső      

--------------------------

Jeruzsálem látnivalói:

                Olajfák hegye (Betánia - Kroll) -- Jeruzsálem (Kroll - Tört.) -- Dominus flevit (Tört.) -- Getszemáni (Kroll - Tört. - Árulás barlangja) -- Mária sírja (Elszenderedés - Tört.)

                Szent István-kapu -- Szent Anna-templom (Kroll - Tört.) -- Bethesda (Tört.) -- Via Dolorosa (Antónia vár Krollnál)

                Keresztút: 1.Állomás  (Megostorozás (Tört.)) - 2.Állomás (Ecce Homo (Kroll - Tört.)) - 3.Állomás - 4.Állomás - 5.Állomás - 6.Állomás - 7.Állomás -

                                8.Állomás - 9.Állomás -- Bazár Jeruzsálemben -- Kopt kolostor -- Szentsír templom (Leírás - Golgota - Tört. - Helyszin - Feltárás - Restaurálás - Status quo)

                                10.Állomás - 11.Állomás - 12.Állomás - 13.Állomás - 14.Állomás (Szentsír - Története Krollnál - Monzai ampullák) -

                Dávid sírja -- Utolsó Vacsora terme (Kroll - Tört -- (Dormitio - Tört)) -- Zsidó negyed (Sion kapu) -- Gyémántcsiszolók -- Siratófal

                Városfalak -- Ain Karem (Kroll - Tört.) -- Templomtér (Kroll: Feltárás - Szikladóm - Falak - Tér metszete - Antónia vár; Int.: Salamoni templomAl-Aksza; M.m.: Tört.)

                Yad Vashem -- Városnézés -- Menora -- Jozafát völgye (Óváros Kroll - Ofel K. - Feltárások K. - Gihon K. - Siloe K. - Sírok K.)

-----------------

http://en.wikipedia.org/wiki/Knesset_Menorah

http://menora.de/menorademo/index.htm