Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Keresztút 14. állomása

(Szentföldi utunk)  ---    << 13. Stáció <<     14. Stáció    >> Dávid sírja >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső      

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

 

Szentföldi utazásunk 6. napja, 1994. október 18., kedd. A Via Dolorósa szűk sikátorában, majd a Szent Sír templomban mi is igyekeztünk elvégezni a keresztutunkat, miközben -- élve az egyedi lehetőséggel -- figyeltük a környezet és az egyes stációk látnivalóit is.

14. Stáció. Jézust sírba helyezik

 

 

 

A Szentsír épületet 1810-ben a görögök építették a Rotundába, 8,25 m hosszú, 5 m magas, 5 m széles. Az oldalfalakat 16 pillér díszíti. Tetejét zömök oszlopocskákból álló korlát övezi, felette oroszos boltozat van, ami császári koronát akar mintázni. A homlokzatot négy csavaros oszlop díszíti, valamint három kép lámpásokkal. Az épület előtt nagy, vastag gyertyák állnak. A tulajdonon a katolikusok, görögök és örmények osztoznak. Az oszlopok és gyertyák kis teraszon állnak, ami az egykori Anastasis része volt. A bejárathoz lépcső vezet. A keskeny ajtó küszöbe a talajtól 40 cm magasságban van.

 

 

 

A szűk nyílás egy 3,45 m hosszú és 2,9 m széles előcsarnokba, az Angelus kápolnába vezet (13). Itt ült az angyal a kerek kövön. Középen márvány piedestál van. A boltozaton 15 lámpa függ, a katolikusoké, görögöké, örményeké és a koptoké. A bejárattal szemben egy 1113-ban megnagyobbított, de így is kicsiny 1,33 m magas nyílás vezet a tulajdonképpeni Szentsírhoz, az építmény belső üregéhez.

 

 

1810-óta az Angelus kápolna falán két ovális szellőző nyílás van. Nagyszombat napján ezen nyújtja ki a "mennyből leszállott, vagy angyal által lehozott tüzet" a kinn feszülten várakozó híveknek a görög püspök. P. Meistermann (127.o.) extatikus tömegjelenetekről számol be 1909-ben megjelent könyvében.

 

 

A Szentsír belső tere 2,07 m hosszú, 1,93 m széles. Jobboldalon 66 cm magas, 1,89 m hosszú és 93 cm széles pad volt a Szent-Test ravatala (14). A belső falfelületet és a ravatalt 1,5 m magasságig márványlap borítja. A felület a 12. századig csupasz volt, ekkor Arculfus még vésőnyomokat is látott a "piroseres fehér mészen". 1165-ben Würzburgi János mozaikkal fedett falakat, 1212-ben pedig Oldenburgi Willebrand a mai fehér márványborítást írja le.

 

 

 

 

Arculfus és más zarándokok is még fedetlenül látták a sírt, a padon homorú vájatot láttak, ami egy test befogadására volt alkalmas.1112-ben Dániel márványlap borítást ír le, azonban három nyílás lehetővé tette, hogy a zarándokok a sziklát megcsókolhassák. 1504-ben Mauré atya engedélyt kapott a sír felnyitására, ekkor magához vett egy 3,5 arasz hosszúságú és 1 arasz szélességű márványtáblát. 1555-ben Raguzai Bonifác újította meg a sír burkolatát. A burkolat közepén talált egy darab fát -- valószínűleg a keresztből valót -- ami egy nagyon kopott aranyszövésű ruhába volt göngyölve. Egy pergamenlapot is talált, amin csak két szó volt kibetűzhető: Helena Magni. A teljes szöveg valószínüleg: Helena Magni Constantini Mater lehetett. A tárgyak Dániel látogatása előtt kerülhettek a sír burkolata alá. Queresinus leírja, hogy Bonifác 4 cm vastag fehér márványlappal helyettesítette a korábbi burkolatot. A lapot körbe mély hasadékkal látták el.

 

A sír márvány lapja felett a falat egy márvány dombormű borította, mely a Feltámadottat és két hódoló angyalát ábrázolta. Ezt az alkotást a sír aktuális díszítése (képek, virágok, gyertyák) szinte teljesen eltakarták, a 2016-os restaurálási munkálatok során lett láthatóvá.

 

Constantin idejében a szikla félkör alakú volt, kívül értékes márvány borítással. Arculfus egy díszes piramis, vagy lábazat tetején egy nagy arany keresztet is látott. Előcsarnoka nem volt. 780 táján írja Bernard szerzetes, hogy kilenc oszlop állt a kis épület fala mellett, négyet ebből a bejárat előtt rácsozat kötött össze. 1112-ben Dániel a piramis helyén tornyocskát látott, melynek kupoláját aranyozott ezüst pikkelyek fedték, és a tetején Krisztus tömör ezüst szobra állt. A keresztesek a külső díszítést teljesen megújították; 1165-ben Würzburgi János az épület mellett gyönyörű oszlopsort látott, csúcsíves árkádokkal. A bejárat előtt három oldalról nyitott kis előcsarnok volt. 1555-ben Raguzai Bonifác restaurációjának leírása tudatja, hogy a tornyocska hatszögletű volt, ezt hat porfir ikeroszlop alkotta, korintusi oszlopfővel. Az oszlopfőkre csúcsíves árkádok támaszkodtak, félkör alakú kupolákkal.  (Részletesebben Krollnál.)

 

---------------------------

 

A Szentsír hátsó oldalán piciny kápolna van: a koptok kápolnája (15). Már 1112-ben állt itt egy oltár, ami 1573-ban a koptoké lett.

 

 

A Szentsírral szemben kórusa van a katolikusoknak, időnként a Szentsír előtt végeznek istentiszteletet. [S86;U114]

 

---------------------------

Jeruzsálem látnivalói:

                Olajfák hegye (Betánia - Kroll) -- Jeruzsálem (Kroll - Tört.) -- Dominus flevit (Tört.) -- Getszemáni (Kroll - Tört. - Árulás barlangja) -- Mária sírja (Elszenderedés - Tört.)

                Szent István-kapu -- Szent Anna-templom (Kroll - Tört.) -- Bethesda (Tört.) -- Via Dolorosa (Antónia vár Krollnál)

                Keresztút: 1.Állomás  (Megostorozás (Tört.)) - 2.Állomás (Ecce Homo (Kroll - Tört.)) - 3.Állomás - 4.Állomás - 5.Állomás - 6.Állomás - 7.Állomás -

                                8.Állomás - 9.Állomás -- Bazár Jeruzsálemben -- Kopt kolostor -- Szentsír templom (Leírás - Golgota - Tört. - Helyszin - Feltárás - Restaurálás - Status quo)

                                10.Állomás - 11.Állomás - 12.Állomás - 13.Állomás - 14.Állomás (Szentsír - Története Krollnál - Monzai ampullák) -

                Dávid sírja -- Utolsó Vacsora terme (Kroll - Tört -- (Dormitio - Tört)) -- Zsidó negyed (Sion kapu) -- Gyémántcsiszolók -- Siratófal

 

(Szentföldi utunk)  ---    << 13. Stáció <<     14. Stáció    >> Dávid sírja >>     

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső