Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz

Szentsír templom története

<< Szentsír templom <<   

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1994.-ben felkészültünk egy Szentföldi Zarándokútra. Hosszú feldolgozási időszak során állt össze jelen anyagom a Szentsír bazilikáról. Sok szemléletes és kiváló mű ismerteti a zsidó nép történetét. Itt elsősorban az általam feldolgozott Meistermann könyvre hivatkozom. Az alábbiakban mellékelem az általunk meglátogatott egyes szenthelyek történelmének részleteit ennek a műnek a segítségével.

1. Jézus ideje          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

A Golgota a városfalon kívül volt, de nem messze attól. Volt itt egy kert, Arimateai József új sírboltjával. A hegy kb. öt méter magas kopár szikladomb. Féldomború volt ezért nevezték Golgotának (koponya = héber), latinul Kálvária, arabul (ma is!) Erras (fej). Nem volt vesztőhely, mert a zsidóknak nem volt állandó kivégző helyük. A Golgota dombjával szemben kisebb dombok voltak, itt volt  és sírboltja. A Golgota dombjának keleti oldalán a városfal felé félúton, volt egy sziklabarlang, amit ciszternának használtak.

 

Az első megtért keresztények -- zsidó szokásaikat őrizve -- pontosan nyilvántartották Jézus szenvedésének helyét és sírját. A fellángoló üldözések és Jeruzsálem pusztulása elől a keresztények elmenekültek, de a harcok után visszatérve az utolsó vacsora termének közelében telepedtek le. A X. légió békében is hagyta őket, a Bar Kochba lázadástól távol maradva sem érte őket bántódás.

 

134. Hadrián császár új pogány várost akart létrehozni, ennek érdekében minden szent hely tiszteletét igyekezett meggátolni. A Szentsír és Kálvária egyenetlen területét is feltöltötték törmelékkel, kerítéssel vették körül, és a belső területen Jupiternek meg Vénusznak ültettek ligetet, írja Eusebius és Szent Jeromos.

 

Az emlékezetesebb helyeket, ahol Krisztus életének főbb eseményei lezajlottak, a 2. és 3. században odalátogató sok zarándok látogatta meg, írja Origenes, Eusebius és Szent Jeromos. Ez biztosította a feledés ellen a szent helyeket, ezt a két emlékezetes helyet is. [U108]

 

 

2. Constantin bazilika          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

Szent Heléna 190 évvel később helyre igyekezett állítani Krisztus szenvedésének és feltámadásának helyeit. Csak el kellett takarítani a pogány térséget, és érintetlenül találta az eredeti Szentsírt és Golgotát.

 

326. Constantin rendelete kimondta, hogy építsenek ide a "világ legcsodálatosabb helyéhez méltó" helyet. A Sír szikláját elválasztották a domboldaltól, kerekre metszették, a környéket a sír szintjére mélyítették. Erre a sík területre kupolával fedett síremléket emeltek, hasonlított a Róma melletti Constantin keresztelő mauzóleumra. Anastasis-nak (Feltámadás) nevezték el.

 

Az Anastasistól keletre öthajós bazilikát építettek, amiben egy kriptában volt annak a barlangnak a bejárata, amelyben a keresztet megtalálták. A szentélyben 12 oszlop állt. az oldalhajók felett karzatok voltak. A bazilika meve Martyrion, vagy Passio volt.

 

A Golgota kimaradt a bazilikából, mert a szenvedés helyett inkább az istenséget igyekeztek hangsúlyozni. A bordeauxi Zarándok még látta 333-ban a Pretoriumba menet "balra a Golgota hegyét". Aquitaniai Szent Szilvia szabad ég alatt találta, de ezüst ráccsal körülvéve. Ugyanezt tanúsítja a jeruzsálemi Breviárius szerzője. A Martyrion építésekor a Golgotát sarkain csúcsosra metszették, lapos területté alakítva. Lépcső vezetett fel rá. Szent Melánia (417-439) imádkozó helyet emeltetett ide. [U108]

 

 

3. Modestus temploma          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

614-ben a Constantini építményeket szétdúlta Chosroes serege. Zakariás főpapot Perzsiába hurcolták fogolyként.

 

616. Modestus, (Zakariás helyettese) Szent Theodosius apátja Igyekezett a bazilika restaurálását elvégezni. Az Anastasist felépítette, valódi templommá. A templom keleti oldalára oltárt állított. Újjáépítették a Kálvária kis templomát is. A Martyriont nem restaurálták, csak a kriptát, mely a kereszt megtalálásának barlangjába nyílt.

 

A Szentsír, Golgota és Kereszt temploma közti nagy teret később oszlopsorral, kisebb kápolnákkal építették be

 

670-ben Arcufos a körtemplom és a Kálvária közt egy Mária templomot talált, ami a szent kenet kövét foglalta magában. A 9.-10. században a körtemplom mellé északról is és délről is templomokat emeltek.[U108]

 

 

4. Keresztesek előtt          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

1010-ben Hakem Bi Amr Allah (El Hakim) kalifa leromboltatta az összes szentéllyel együtt a Szentsír emlékművét is, de nemsokára megengedte a restaurációt is. Sok zarándok jött nyugatról is a helyreállítást támogatni, de bizánci császárok is segítették a munkákat. 1048-ra elkészült a helyreállítás, de új templomot nem építettek. [U108]

 

 

5. Keresztesek ideje          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

1099. A keresztesek nagyon szegényes körülmények közt találták a Golgotát és a többi épületet, amelyek nem felelnek meg a hely szentségének.

 

A frankok egységes építményben, a szent helyek méltóságának megfelelő épületbe akarták foglalni az összes szentélyt. Jourdin (Jordán) mester a körtemplomhoz egy kereszthajót épített, elé hatalmas francia katedrális kórusát tette. Ekkor bontották le a Felkenés kövét is magába foglaló kis Mária templomot, kialakítva az oldalsó bejáratot.

 

Az 1140-ben megkezdett átépítési munkát 1149-ben fejezték be.

 

Háborús és időközben bekövetkezett károsodások miatt sürgős nagyjavítást kellett végezni a templomon 1242-ben, 1310-ben, 1400-ban, és 1719-ben, de a keresztesek munkáján lényegi változás nem történt. [U108]

 

 

6. Mai bazilika          Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

1808. Tűzvész pusztította el a rotundát (körtemplomot). A szultántól a görögök nyertek jogot a helyreállításra, a többi vallás csak pénzzel járulhatott hozzá a munkálatokhoz. Az átépítés megbontotta a templom belső egységét, magas falak épültek a főhajó és a templom többi része közé.

 

1852. A török kormány a híres status quo törvénnyel szabályozta a templom tulajdonjogát. A templom eszerint a görögök, örmények és katolikusok (latinoknak nevezik) közös tulajdona, a koptok, szírek és etiópiaiak néhány kissebb helyiség birtokosai.

 

1869-ben szükségessé vált a kupola sürgős cseréje. Vaslemezes kupolát készítettek, ami se nem szép, se nem tartós.

 

1927. Földrengésben csaknem összeomlott a templom, meg kellett erősíteni kívül-belül vas és fa támasztékokkal.

 

1959. Megállapodás született a különböző felekezetek között, és 1961-ben megkezdődhetett a templom restaurálása, ami...

 

1994-ben ígéretesen halad előre.K481, 507;  N217, 376/122; S81; Ú105]

 

2016. A Szentsír építményét teljes mértékben restaurálják (egyidejűleg feltárási kutatást is végeznek).

 

7. A templom ábrázolása a történelem folyamán        Jézus ideje - Constantin bazilika - Modestus temploma - Keresztesek előtt - Keresztesek ideje - Mai bazilika - Ábrázolás

 

1. 2. 3. 5.

 

6. 7. 8.

 

9. 10.

1. Jeruzsálem. Fametszet a Schedel-krónikából, 1493 --- 2. Jeruzsálem. Fametszet, 1580 --- 3. A Szent Sír Jeruzsálemben. Fametszet, 1580 --- 5. A Szent Sír Jeruzsálemben. Rézmetszet, XVII. század --- 6. A Szent Sír-bazilika Jeruzsálemben, Fametszet, XVI. század  --- 7. Illusztráció J. W. McGarvey A Biblia földjén c. könyvéből: A Szent Sír. Fametszet, XVIII. század  ---  8. A Szent Sír Jeruzsálemben. Fametszet, 1605  ---  9. Bachelier: A Szent Sír-bazilika. Litográfia, Párizs, 1850  ---  10. W. H. Bartlett: A Szent Sír-bazilika. Rézmetszet, London, 1850

--------------------------------------

Háttéranyag a Szentsír templommal kapcsolatosan:

          Templomleírás       - a Szent Sír Bazilika minden részletére kiterjedő leírás\ismertetés

          Golgota                 - a Szent Szikla története és a keresztrefeszítés Kroll nyomán

          Templom történet   - Meistermann könyve alapján egy kronológiai vázlat helyszinrajzokkal és néhány metszettel.

          Helyszín                - A Szentsír templom helyszíne és közvetlen környezete Kroll könyve szerint

          Feltárás                - A Szentsír templom feltárásai: sziklasírok, padló, alapok, falak, Szent Ilona kápolnája, boltívek Kroll könyvéből

          Restaurálás          - Az 1962-es restauráció leírása Kroll alapján

          Status quo           - Az 1852-ben megkötött megállapodás kivonata.

Háttéranyag magával a szorosan vett Szentsírral kapcsolatban:

          Története Krollnál  - a sziklasír alakulása az évszázadok folyamán

          Monzai ampullák   - a monzai dóm kincstárában látható műtárgyak tanúsága

--------------------------------------

<< Szentsír templom <<      

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

--------------------------------

http://www.erdekessegek.hu/index7_11.htm

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem 

http://www.oessh.katolikus.hu/rend.php?h=2