Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz

Status quo megállapodás - a Szentsír templom tulajdonjogáról és használatáról

<< Szentsír templom <<      

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

1994.-ben felkészültünk egy Szentföldi Zarándokútra. Hosszú feldolgozási időszak során állt össze jelen anyagom a Golgotáról.

A Szentsír temploma többször is gazdát cserélt, és a legszentebb hely körüli viták bizony nem váltak a kereszténység díszére. II. Frigyes 1228-ban szerezte vissza a latin egyháznak. De 1244-ben végleg elveszett a latinok számára. Be sem tehették a lábukat nyugati keresztények mindaddig, amíg Szicíliai Róbert 1305-ben meg nem váltotta a Szentsír templomának használati és társbirtoklási jogát. 1342 óta a ferencesek látják el ezeknek a helyeknek a szolgálatát.  A 16. század óta ismét gyakran volt más gazdája a templomnak. Ma hat keresztény közösség osztozik a használat jogával: a görögök, latinok, örmények, koptok, jakobita szírek és az abesszinok

 

1852-ben a  török kormány a híres "status quo" törvénnyel szabályozta a Szentsír templom tulajdonjogát.

 

- A templom eszerint a görögök, örmények és katolikusok (latinoknak nevezik) közös tulajdona,

         a koptok, szírek és etiópiaiak néhány kisebb helyiség birtokosai.

- Mindenki által használható részek pl.:

              a balzsamozás köve,

              a Szentsír kápolna.

- Csak egy felekezethez tartoznak egyes helyek.

          A görög keletieké pl.:

              a Katolikon (főhajó),

              Keresztoltár a Kálvárián.

          A latinoké:

              a Megjelenés kápolnája a Sírtól jobbra,

              a Felszegezés oltára,

              a Fájdalmas Szűzanya oltára.

- A katolikusok (nevüknek megfelelően: latinok) a Szentsírnál és a Golgotán csak latin rítus szerint misézhetnek.

            Ezért a Rómával egyesült egyházaknak (pl. a görög katolikusoknak) nem engedélyezik a szentmisét.

- Néha egyszerre több mise is folyik egyidejűleg. A Golgotán azonban tilos egyidőben istentiszteletet tartani.

 

<< Szentsír templom <<   

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

--------------------------------------

Háttéranyag a Szentsír templommal kapcsolatosan:

          Templomleírás       - a Szent Sír Bazilika minden részletére kiterjedő leírás\ismertetés

          Golgota                 - a Szent Szikla története és a keresztrefeszítés Kroll nyomán

          Templom történet   - Meistermann könyve alapján egy kronológiai vázlat helyszinrajzokkal és néhány metszettel.

          Helyszín                - A Szentsír templom helyszíne és közvetlen környezete Kroll könyve szerint

          Feltárás                - A Szentsír templom feltárásai: sziklasírok, padló, alapok, falak, Szent Ilona kápolnája, boltívek Kroll könyvéből

          Restaurálás          - Az 1962-es restauráció leírása Kroll alapján

          Status quo           - Az 1852-ben megkötött megállapodás kivonata.

Háttéranyag magával a szorosan vett Szentsírral kapcsolatban:

          Története Krollnál  - a sziklasír alakulása az évszázadok folyamán

          Monzai ampullák   - a monzai dóm kincstárában látható műtárgyak tanúsága

--------------------------------------

SzentSirBazilika.pdf