Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz

Szentsír templom restaurálása - Kroll szerint

<< Szentsír templom <<      

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

1994.-ben felkészültünk egy Szentföldi Zarándokútra. Hosszú feldolgozási időszak során állt össze jelen anyagom a Golgotáról.

A restaurált Szentsír-templom alaprajza (V. Corbo OFM szerint, 1969-ből) és az épületegyüttes hosszmetszete (L.-H. Vincent szerint, 1914-ből).

 

287.1. A Szentsír-templom alaprajza

 

 

Az 1962-ben megkezdett restaurációval a keresztesek 12. századi épületét teljes fényében helyreállították. Az alaprajzon (A) a földszint elrendezését láthatjuk, a mélyben lévő ciszternák bejelölésével együtt. A ,,B'' jelzésű részlet az Ádám-kápolna feletti Golgotát és a Megfeszítés-kápolna alaprajzát mutatja.

 

287.2. A Szentsír-templom hosszmetszete

 

Az alaprajz 13, 2, 8, 22-es számai vonalában fekvő tengely mentén készített hosszmetszet a templom északi oldalát mutatja. Így a harangtorony (amely a déli oldalon az épületen kívül áll) nem takarja a rotundát. A torony helye az alaprajzon a 35-ös számmal jelzett Negyven Vértanú kápolnájánál van. A restaurációs tervek szerint a rajzon még pillérként jelzett objektumokat oszlopokkal akarják felcserélni. Egy oszlopot E. Horn adatai alapján már berajzoltunk.

 

A nem egykönnyen áttekinthető alaprajz megértéséhez elkerülhetetlen, hogy felvázoljuk a templom építésének alapgondolatát. Amikor a 12. században megépítették, az építészeknek már több adott körülménnyel számolniuk kellett. Ott volt a nyugati oldalon a Konstantin által építtetett nagy rotunda, amely körülvette Krisztus sírját (12); délkeleten a Golgota sziklája és a kápolna (5), északkeleten Krisztus börtönének kis, négyszögletes épülete (20); keleten a Szent Ilona-kápolna altemploma (24) a Kereszt megtalálásának ciszternájával (25) és az előtte álló kápolnák, amelyekben a hagyomány szerint a szenvedés -- a megostorozás, leköpdösés és a ruhák elosztásának -- titkait tisztelték (21, 22, 23).

 

Bámulatra méltó érzékkel oldották meg a feladatukat ezek a 12. századi építészek, és a hely szentségéhez és méltóságához illő monumentális épületegyüttest alkottak.

 

Első lépésként eltávolították a rotundához később hozzátoldott keleti apszist (7'), és ennek a helyén emelték az ún. Császár-ívet (7), majd hozzákapcsolták egy román templom négyezetét (8'), kereszthajóját (10) és szentélyét (8), amely hajóival (10') és szentély mögötti folyosójával (10'') körülölelte az összes szent helyet. A földalatti Szent Ilona-kápolna kívül esett az épületen (24), s csak az Arkulf térképén szereplő Mária-templomot nem újították fel. Maradványait, az apszist és a diadalívet az örmények Szent János-temploma (31) őrizte meg.

 

Így az új Szentsír-templom úgy tekinthető, mint egy keresztboltozatos, későromán bazilika szentélye, kereszthajója és mellékhajói, körbejárható szentéllyel, de a hosszhajó nélkül. Mindenütt a gótika felé hajló, enyhén csúcsos ívek uralkodnak. Csak néhány ablak őrzi a félkörös formát, amint ezt a hosszmetszeten látjuk.

 

A hosszmetszet nyugat-keleti irányú (kelet jobboldalon van). A hosszmetszeten nyugatról (balról) keletre haladva a következő elemeket láthatjuk: a kis nyugati apszis vastag falát (13), a rotunda külső falát és a körbefutó erkélyeket (U, U'), a Szentsírt (1, 2), fölötte a kupoladobot, a tamburt (T) és a lanternával ellátott kupolát; a rotundához kapcsolódik a Császár-ív (7), a hajók találkozási négyszöge, a négyezet (8'), az északi mellékhajó, kereszthajó (10) mögötte a mellékhajó (10'), a szentély (8) és az apszis, a szentélyt körülvevő folyosó (10'') és a ruhák elosztásának kápolnája (22).

A Szentsír-templom régi rotundája, melynek kupoláját Konstantin Monomakhosz (1048) épületében 20 pillér tartotta, lényegében ma is áll.

 

Páter Elzearius Horn OFM a keresztesek templomáról, korát megelőző módszerességgel, ,,látleletet'' vett fel. A helyszínen a legapróbb részletekig menő tollrajzot készített, és lábakban és collokban adva a méreteket kínos pontossággal leírt minden épületelemet. A rotundáról adott leírás szerint az északi, déli és a nyugati pontokon a földszinten is, az emeleten is pillérpárok álltak. Keleten a Császár-ív volt. A pillérek között a nyugati félkörben mindkét oldalon 3--3 támasztóelemre volt szükség. Mégpedig a földszinten három oszlopot állítottak be, az emeleten oszlop--pillér váltogatta egymást. A keleti oldalon a Császár-ív olyan nagy helyet foglalt el, hogy a harmadik oszlop csak féloszlop lehetett, és egészen belesimult az ív oldalába. Így adódott a végeredmény: a földszinten hat pillér és 14 oszlop, az emeleten 10 pillér és 8 oszlop.

 

Az 1810-es restauráció alkalmával az összes oszlopokat kidobták, és 16 zömök pillért építettek be. Keleten a pillérkoszorút megszakította a 7 m széles Császár-ív (7), amely hatalmas, mindkét szintet átívelő pilléreivel összeköttetést biztosított a szentély felé (8'). L.-H. Vincent mérései szerint a rotunda teljes átmérője 36,52 m, a külső körfolyosó szabad nyílása (U) 4,85 m, a külső fal 1,42 m vastag, a pillérek átmérője pedig 2 m. A karzat padlója (U') 9,35 m magasan van a föld színe felett. A körfolyosó födémszerkezete 1810-ből származik. A karzatok fölött emelkedik az ablaktalan kupoladob (T). 16 vakablaka emlékeztet a meghiúsult kísérletre, amely után be kellett falazni a fényt biztosító ablakokat. A kupoladob vasszerkezetű kupolát hord, mely felett egy lapostetejű világítónyílás, lanterna van. Ez az egyetlen természetes fényforrás az egész hatalmas épület számára.

 

 

Szentsír feltárása

 

2016-ban -- a Szentsír Bazilika helyreállításának keretében -- feltárták a Szentsír igen életveszélyes állapotba került építményét. Az alábbiakban a feltárás első nyilvánosságra hozott képeit rögzítem, hivatkozva a lenn "Szentsír restaurálás" címen felsorolt közleményekre.

 

"A tudósok egy réteg törmeléket találtak a sír belsejében, alatta pedig egy újabb márványlapot egy vésett kereszttel, mely valószínűleg a keresztes háborúk idejéből származik. Amikor a legalsó réteget is eltávolították, egy egyszerű, csiszolatlan mészkőlap tűnt elő. A kutatók úgy vélik, ez a sír eredeti sziklarétege, ahol az Úr Jézus három napig feküdt, mielőtt dicsőségesen feltámadt." (Magyar Kurir)

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Szentsír templom <<      

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

--------------------------------------

Háttéranyag a Szentsír templommal kapcsolatosan:

          Templomleírás       - a Szent Sír Bazilika minden részletére kiterjedő leírás\ismertetés

          Golgota                 - a Szent Szikla története és a keresztrefeszítés Kroll nyomán

          Templom történet   - Meistermann könyve alapján egy kronológiai vázlat helyszinrajzokkal és néhány metszettel.

          Helyszín                - A Szentsír templom helyszíne és közvetlen környezete Kroll könyve szerint

          Feltárás                - A Szentsír templom feltárásai: sziklasírok, padló, alapok, falak, Szent Ilona kápolnája, boltívek Kroll könyvéből

          Restaurálás          - Az 1962-es restauráció leírása Kroll alapján

          Status quo           - Az 1852-ben megkötött megállapodás kivonata.

Háttéranyag magával a szorosan vett Szentsírral kapcsolatban:

          Története Krollnál  - a sziklasír alakulása az évszázadok folyamán

          Monzai ampullák   - a monzai dóm kincstárában látható műtárgyak tanúsága

--------------------------------------

G. KROLL könyve szerint:

A Szentsír restaurálásáról: http://www.magyarkurir.hu/hirek/valoszinuleg-megtalaltak-jeruzsalemi-szent-sir-eredeti-sziklareteget

                                                   http://news.nationalgeographic.com/2016/10/jesus-tomb-opened-church-holy-sepulchre/

                                                   http://magyarkurir.hu/hirek/helyreallitjak-jezus-sirjakent-tisztelt-szentelyt-jeruzsalemben

                                                   http://magyarkurir.hu/hirek/a-jordan-kiraly-finanszirozza-jeruzsalemi-szent-sir-szentely-helyreallitasat

                                                   http://magyarkurir.hu/hirek/evszazadok-ota-most-eloszor-nyitottak-fel-szent-sirt-jeruzsalemben  

                                       http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/10/28/fel_evezred_utan_nyitjak_meg_ujra_jezus_sirjat/

                                       http://24.hu/kulfold/2016/10/30/tobb-szaz-ev-utan-felnyitottak-a-jezus-sirja-folotti-marvanylapot/

                                       http://mno.hu/tortenelem/felnyitottak-jezus-sirjat-1368888

                                       http://magyaridok.hu/lugas/mit-rejt-marvanylap-1143808/

                                       http://hvg.hu/kultura/20161030_Felnyitottak_Jezus_sirja_marvanylapot_egyhazak_restauralas_ 

                                       https://izraelinfo.com/2016/10/29/tobb-mint-500-ev-utan-felnyitottak-jezus-sirjat/

                                       http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201612/a_feltamadas_temploma_feltartak_jezus_sirhelyet

                                       http://ripost.hu/cikk-vajon-mit-rejt-felnyitottak-jezus-sirjat-jeruzsalemben

                                       http://vs.hu/magazin/osszes/felnyitottak-jezus-sirja-folott-a-marvanylapot-1030

                                       http://baznyesz-miskolc.webnode.hu/news/tobb-mint-500-ev-utan-felnyitottak-jezus-sirjat/

                                       http://www.magyarorszagom.hu/jezus-sirja.html