Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Kafarnaum

(Szentföldi utunk)  ---  << Nyolc Boldogság Temploma <<    Kafarnaum    >> Tibériás >>    

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

(Szentfödi utunk 3. napja, 1994. október 15., szombat.) A Nyolc boldogság templomától rövid buszozás következett, szinte csak lecsurogtunk a dombról, és már a Kafarnaumi ásatási terület kapujánál voltunk. Kafarnaum neve a héberben Kafar Nahum, ami a vigasztalás városát jelenti. Az Ószövetségben a városka nem szerepel, de az Újszövetség idején zsinagógája, római erődje volt. Több zarándok is megemlékezik a város látnivalóiról, a zsinagógáról és a Péter háza fölé épített bazilikáról, de 1283-ban már csak két halász élt a romok közt. A városka nevei Capernaum, Kapernaum, Kfar Nahum, aminek a jelentése Nehemiás faluja (talán az első telepes nevéről).

 

A Genezáreti tó északi részénél a Kafarnaumi ásatási terület bejárata

 

LégifelvételekKafarnauról: Észak felől régebben, manapság , és délről a jelenlegi terület

 

Buszunk Kafarnaum ásatásához vitt bennünket. Itt is minden parkolási hely foglalt, az autóbuszok araszolva tudnak beállni, fordulni. Az aszfaltos út a terület vaskapujáig tart, benn már a köveké a szó. Régi párkányzatok, oszloptöredékek, malomkövek, olajprés maradványok mindenfelé a kiásott falmaradványok között. A faragott köveken virág és gyümölcsábrázolások. A faragott minták közt kultikus díszítő elemeket is láthattunk, például menorát. Megmutatják a frigyládát ábrázoló faragást is. A hatágú csillag is szerepel mint díszítő elem. Később ezt a Dávid csillagot annak idején spanyol uralkodó adta harcosainak. Azok pajzsaikon használták az öt, hat és többágú csillagokat. Az izraeli zászló kék-fehér, ami a tisztaság és az ég jele.

 

Kőleletek: oszlopfők menora ábrázolással

 

Nagy fásított tér árnyékában ismertették Kafarnaum történetét. Mellettünk egyik oldalon ásatási terület, a másikon a híres zsinagóga romjai. A zsinagóga méretei lenyűgözőek, romjaiban is fenséges a fennmaradt építmény. Körben kőpadok. Csodálatos lehetett eredeti díszítésével, lefedve, eredeti szentségében.

 

Olajprések

 

Frigyláda kocsin és apróbb leletek

 

Az alapok, áloszlop-lábak, kőméretek világosan mutatják a különböző korok jegyeit. Maga a zsinagóga is többször át lett építve, különböző stílusok jegyeit, rétegeit őrzi. Körülötte sekély árok húzódik, és világosan látható az alap eltérő köve, picit kisebb mérete. A zsinagóga a 4-5. században épült, de később kiderült, hogy már az 1. században épület állt itt.  A zsinagóga túloldalán is ásatási terület látszik.  A zsinagóga hemzsegett a sok turistától,

 

 

 

A feltárt ősi zsinagóga

 

 

A zsinagóga környezetének feltárása

 

Az ásatási terület szobák falait, ajtóküszöböket sikátorokat mutatott szeszélyes összevisszaságban. A feltárt terület csak kevés lehetőséget adott nekünk laikusoknak, hogy a városkát elképzelhessük magunknak. A falig a kiásott alapok.  láthatók. A rómaiaktól megszokott precizitással kimért merőleges és párhuzamos vonalvezetés tapasztalható itt is. Szinte csak a falakat tovább kéne rakni, és ez a kis "sziget" élővé lehetne. A római időszakban insulának is nevezték. (Az ásatásokról bővebben.)

 

Bejárat a terület déli szélén álló új bazilikához

 

A feltárt ősi Kafarnaum és az új templom

 

A templom alatt található ősi bazilika

 

Az ősi bazilika Péter és anyósa háza fölé épült, a mai bazilika központjában üveg ablak alatt látható

 

A tó irányában a területet gigantikus csészealjszerű templom zárja le. A hagyomány szerinti Péter lakóházának ásatása fölé építették ezt a modern templomot. Bemenni (akkoriban, 1994-ben) nem lehet, csak külön engedéllyel, amivel mi természetesen nem rendelkeztünk. A templom közepén alul nagy nyílás van, alatta nyolcszögletű bazilika maradványai láthatók. Az embermagasságú falak maradványait mi csak a kerítésen keresztül láthattuk. A kőtár megtekintése után buszunk átvitt dél felé, a Genezáreti tó közepénél emelkedő hegyek lábánál fekvő kikötővárosba, Tibériásba.

 

Kafarnaumi szobrok

 

(Szentföldi utunk)  ---  << Nyolc Boldogság Temploma <<    Kafarnaum    >> Tibériás >>    

-------------------------

Kapcsolódó háttéranyagok: Kafarnaum Krollnál - Kafarnaum története

-------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum

http://lexikon.katolikus.hu/K/Kafarnaum.html 

3041KafarnaumKroll.htm

3042KafarnaumTort.htm