Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Cezarea

(Szentföldi utunk)   <<Netanya<<    Cesarea    >>Kármel>>    

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Sokat és sokáig álmodoztunk feleségemmel egy Szentföldi utazásról. 1994-ben aztán belátható közelségbe került a régen ápolgatott titkos terv magvalósulása. Nagy energiával kezdtük a felkészülést, és 1994. október 13-20-ig részt vettünk egy Szentföldi Zarándokúton. A sikeres utazás után hosszú feldolgozási időszak következett, míg -- évek alatt, többszöri átdolgozás eredményeként -- összeállt jelen anyagom.

(Szentfödi utunk 2. napja, 1994. október 14., péntek.) Netanyából útra kelve hamarosan célhoz is értünk, Cezareába, a római kori tartomány-fővárosba.

 

Cezarea térképe  --  A keresztesek városának elképzelt madártávlati képe. --  A kikötő a rómaiak idejében

 

Cesarea korábban Strato tornya néven ismert kis városka volt, mígnem Kr.e. 25-ben Nagy Heródes tengeri kikötővé és fényes várossá nem építtette. Augustus császár tiszteletére nevezte el Cesareának, ez lett a római prokurátorok rendes székhelye. (Cesareáról bővebben.)

 

Fülöp diakónus hirdette itt az evangéliumot (ApCsel 8,40; ApCsel 21,8). Szent Péter itt keresztelte meg Cornélius századost és családját (ApCsel 10). Szent Pál is többször járt a városban (ApCsel 23-25). Két éves fogvatartás után innen vitték Rómába a császári bíróság elé. Sok keresztény is élt a városban (ApCsel 21,16)

 

60 körül sok zavargás volt a zsidók, görögök és szírek közt, végül egy ilyen zavargás volt a kiváltója a zsidók nagy lázadásának, ami a rómaiak közbelépéséhez vezetett.

 

Az 1900-as évek elején elhagyott romhalmaz volt Cezarea. Feltárások.

 

Korán püspökség lett, virágzó keresztény élet folyt a városban, keresztes erősség volt. Sok mohamedán támadás után 1292-ben végleg lerombolták a várost. A múlt század végén csupán néhány boszniai muzulmán család lakott a romok között. (S195; Ú552)

 

Az autóútról is látható volt a feltárás alatt álló ősi hippodrom a tengerparton. Helyét néhány éve még nem tudták pontosan meghatározni, csak történelmi adatok hivatkoztak rá. Néhány kanyar után a keresztes vár romterületének kapujához érkeztünk. A kerítésen túl bástyák, falak látszanak. A kapu védműve belülről szinte kápolnának tűnik a boltíves mennyezetével és csúcsíves ablakával. A várárok érdekes, mert a fal felöli oldala lankás, a külső falazott oldala teljesen függőleges, az alja pedig egészen sík. A falakon belül széles térség terül el, a fák alatt padokkal, kőtárral, a másik oldalon a romterülettel.

 

A keresztesek Cezareájának részletei: Kapubejárat, folyosórészlet

 

Romok és a várárok

 

Érdekes a keresztes vár kapubejárata. A kétszeres törésű kapumű boltozata boltíves szerkezetű, a sarokban elkerített rácsos aknával ellátott térséggel. A csúcsíves ablakok az íjászok számára keskeny lőrésekkel vannak ellátva. Csodálatos a keresztesek építkezési stílusa.

 

Cesarea keresztes várának falai kívül-belül érdekesek. A vár felől lejtős, kívülről pedig meredek falú várárok védte az erősséget a támadóktól. (A19) A feltárási munkák még javában folynak, valószínűleg még sokáig el is tartanak, azonban az eddigi leletek is hű képet adnak egy keresztes erősség formájáról. Komoly erő lehetett egy keresztes sereg a maga idejében. Egy gyenge pontja azonban volt a városnak. Az egyik alkalommal úgy foglalták el a várost, hogy meglepetés szerűen a vízvezeték csatornájában éjszaka hatoltak be a hódítók az alvó városba.

 

Cezarea kikötőjének maradványai

 

Az ősi város legfontosabb része a kikötő volt (K203; Z140). Ennek a keresztesek hatalmas hullámtörőt építettek, hogy nagyobb hajók is kiköthessenek és a viharoktól megvédjék a hajókat. Ez a hullámtörő gát azonban az öböl áramlási viszonyait teljesen megváltoztatta. Az eredmény az lett, hogy a tenger lerakta az áramlás hozta homokot, amit a szél ráhordott a városkára, kikötőre. A tengeráramlás évszázados munkája nagyon sok homokot rakott le, a szél betemette a kikötőt is, a színházat is.

 

Színház

 

A színház

 

A színház helyén magasodó domb az angolok számára a világháború alatt kiválóan alkalmas volt egy radarállomás telepítésére. A háború után derült ki, mit rejt a föld. 1960-ban olasz régészek kiásták és kiváló állapotban került a görög színház felszínre. Alatta a régi folyosók, lépcsőházak, raktárhelyiségek sora tárult itt fel. Széles térség vette körül, a másik oldalon a tenger felé nyitott volt. (A12) Itt annak idején mitológiai előadásokat, sőt vízi játékokat is előadtak. Kevés rekonstrukció után ma ismét üzemel. A természetes tenger-háttér és oszloptöredékek közt manapság ismét előadnak pantomimokat, de hangversenyeket is. A pincékben raktárak, öltözök, technikai helyiségek vannak. Élmény volt egy római kori színházban ülni. A lépcsők nem a mai szabvány szerint készültek, ám az akusztikája a mai fülnek is kiváló. Ez annál is érdekesebb, mert az eredeti színházakban a színpad mögött általában egy fal emelkedett, ez a fal a színpadon elhangzott beszédet a nézők felé visszaverte. Itt nem látszott ilyen fal, sőt a tenger, mint természetes háttér, a hangokat inkább elnyelte. De az akusztika érezhetően mégiscsak kiváló.

 

Oszlopfő és a híres "Pilátus-kő"

 

Itt láttuk a Pilátus nevét tartalmazó kő másolatát. A kő lépcsőként lett annak idején beépítve, bontáskor előkerült, ezért maradt meg az utókornak, és csak véletlen, hogy ráakadtak. Ez a kő Pilátusról az egyetlen történelmi lelet. A kő eredetije múzeumban található, itt természetesen csak egy másolat van kiállítva. A szövege: TIBERIEUM PONTIUS PILATUS PRAEFECTUS JUDAEAE. Pilátusról egyébként csak nagyon hiányos és bizonytalan adatot lehet olvasni különböző értekezésekben. A legvalószínűbb, hogy valahol Svájcban, vagy az Alpok vidékén, száműzetésben fejezte be életét. Ez igazolja annak a fenyegetésnek komolyságát, amivel a zsidó elöljárók zsarolták: "Nem vagy a császár barátja, beárulunk a császárnál".

 

A vár kiásott folyosórészei és a jelenlegi szabadtéri színház céljaira helyreállított folyosórészlet

 

Folyosók vannak a színház alatt. Széles folyosók, magas boltozat került elő az ásatáskor. Lépcsőházrészletet is láttunk a színház pincéjében. Gondos tervezés  és építés látszik a folyosók, lépcsőházak vonalvezetésében. (A18). A folyosó végén pár lépcső vezet fel az egyik föld alatti raktárhelyiség lezárt ajtajához. Érdekes elképzelni a színház üzemét a római korban. Díszlet és kelléktárak lehettek itt. Mekkora nyüzsgés lehetett egy-egy előadás folyamán. (A színházról továbbiak.)

 

Palota és templom romjai is előkerültek a homokdomb alól. Jól látszik a domb teteje a háttérben. Az ősi város és kikötő feltárása óriási munkát jelent a régészeknek. Nagy energiával folytak a feltárások, a munkaterületeket nejlon fóliával takarták le, de sejthető az impozáns kikötőváros képe. A kikötő képének visszaállítása nehéz feladat lesz, hiszen részben a tenger elhódította, de a történelmi fejlődés is nagyon sok különböző kultúrkört halmozott itt össze.

 

Feltárt fürdő

 

A hippodrom feltárt részletei

 

Az sem biztos, hogy a jelenlegi szálloda betelepedés, vagy a mólóra telepített vendéglátó egységek használnak a leletek biztonságos megőrzésének, de a látvány is eltér az ókori hangulattól. Valószínűleg az építkezések még a feltárások előtt, vagy annak korai szakaszában kezdődtek, és ha minden régészeti munkával meglesznek -- nagyon optimistán remélem -- majd kialakítanak itt is egy korhű, és a hely történelmi értékéhez méltó elrendezést, ami a muzeális jelleget is megmutatja és a turista forgalomnak is, meg a vendéglátóipar követelményeinek is megfelel.

 

A vár déli kapuján jöttünk ki. Egy keveset kellett a fal külső oldalán mennünk a parkolóig. Az ősi falakba modern szálloda épült bele, de maga a fal szinte eredeti állapotában áll. Érdekes az ódon kövek közül kikandikáló modern ablakok látványa. de talán itt nem annyira zavaró az ősi és a modern egymásmellettisége.

 

Vízvezeték

 

 

A vízvezeték részletei

 

Az autóbusz rövid tekergése után (ugyanis a jelenleg is folyó ásatásokat kellett kerülgetnie,) megállt a tengerparton a római korból nagyon jó állapotban megmaradt aquadutto mellett. Északról, valahonnan a Kármeltől vezette ez a mű a vizet a városba. Valahol a Kármel hegységben voltak azok a források melyek vizét a tengerparton vezették végig Cesareáig. A vízvezeték csak kissé süllyedt meg itt-ott az évszázadok során. Az itt látható képek a magas vízvezetéket mutatják. Volt egy másik vízvezeték is amely a föld felszíne alatt vitte a vizet a városba. Az utóbbi segítette egy alkalommal a város ostromlóit egy éjszakai behatolásban. A védőket álmukban lepték meg a támadók. (A vízvezetékről bővebben.)

 

Szenes Hanna

 

Szenes Hanna emlékház, emlékoszlopa és emlékszobája

 

Sdot Yam Kibuc Tel Aviv és Haifa között kb. félúton található a tengerparton, Ceaserea (Keszárea) romvárosa mellett. (A tengerparti, 2-es autópályáról a hederai leágazásnál kell lehajtani.) Ez a kibuc volt a magyar származású, izraeli nemzeti hős, író és költő, Szenes Hanna lakóhelye. Ma egy szobor, valamint a lakóházából kialakított kis múzeum őrzi ott emlékét.

 

Szenes Hanna fényképei és életrajzkönyve

 

Szenes Hanna (Chana Senesh) 1921-ben született Budapesten, a zsidótörvények elől 1939-ben kivándorolt az akkori angol fennhatóság alatt álló Palesztinába. 1943-ban beállt a brit hadseregbe, ejtőernyősnek jelentkezett, hogy ejtőernyővel Jugoszláviában ledobva megkíséreljék valamilyen módon megakadályozni a magyar zsidók akkor már küszöbön álló deportálását. 1944 márciusában került sor az akcióra, azonban Szenest a magyar határnál letartóztatták, bebörtönözték és brutálisan megkínozták, de ő ennek ellenére nem volt hajlandó elárulni társait és küldetése részleteit. Golyó általi halálra ítélték, és az ítéletet végre is hajtották, Budapesten. 1993-ban a magyar katonai bíróság a per-újrafelvétel során felmentette a vádak alól. Izraelben nemzeti hősként tisztelik, utcákat neveztek el róla, naplója, versei széles körben ismertek.

 

Rövid fényképezés után az észak felé vezető autóútra tértünk, a programunk sürgetett. Az út két oldalán egymás után következtek ültetvények, többnyire banánültetvények. A banánfürtök fekete, vagy kék nylonzsákokba voltak rejtve, abban növekedik és érik a gyümölcs. Számunkra meglepő látvány volt a fák tetején lógó színes zacskók képe, de ha ez a gyümölcsöknek jó, a termesztőknek bizonyára sok előnnyel kecsegtet.

 

A távolban előttünk magaslott a Kármel hegy, melynek vonulata a balkéz felől sorakozó dombok mögött szinte észrevétlenül kezdődött.

 

(Szentföldi utunk)   <<Netanya<<    Cesarea    >>Kármel>>    

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-----------------------

Kapcsolódó háttéranyagok: Caesarea Krollnál - Caesarea története

-----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Maritima

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IL/hu/magyar_vonatkozasu_helyek/kozponti_regi%C3%B3/Sdot+Yam+Kibuc+-+Szenes+Hanna.htm

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szenes_Hanna 

2012CesareaKrollnal.htm