Rieth József: Útiemlékek

Filippi - Szent Pál nyomában - 5. részlet. Filippi látogatásunk

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

2003. A plébánia zarándokutat szervezett Szent Pál Görögországi emlékeinek végiglátogatására. 2003. augusztus 1-10 jártuk Görögország útjait, keresve a missziós út emlékeit Athén, Berea, Filippi, Kavala, Korintus ásatásainál. Természetesen nem kerülhettük el az útbaeső nevezetességeket sem, látogatást tettünk Drinápolyban, a Meteorákon, Rodostóban, Tesszalonikában, Thermophilénél.

1. Szerbia  -  2. Drinápoly  -  3. Rodostó  -  4. Kavala  -  5. Filippi  -  6. Thesszaloniki

7. Berea  -  8. Meteorák  -  9. Thermophüle  -  10. Athen  -  11. Korinthosz  -  12. Paralia

 

Troászból (Trója) Pál Filippibe ment. Vele volt Lukács és Szilás. Az itteni első egyházközség Pál kedvence maradt. Pált itt ítélet nélkül börtönbe vetették és megvesszőzték, ezért bocsánatkérést követelt a város elöljáróitól. (ApCsel 16,37) Első Európai egyházalapítás helye, Lidia háza

 

Levelet írt az itteni híveknek Pál. [170] A gyűjtés után innen indult az adományokkal Jeruzsálembe 58-ban. Ekkor Lukács ismét csatlakozott hozzá.

 

Alapítói az Athénből száműzött Kallikratész  vezetésével thasszoszi telepesek, a Kr.e. 4. szd.-ban. 356-ban II. Philipposz elfoglalta.

 

A rómaiak Kr.e. 168 győzelme után a négy kerület egyike. A Via Egnata itt vezetett keresztül. Európa és Ázsia kapuja volt. Központ: Amfipolisz. Kr.e.148-ban provinciává szervezték át, Tesszalonika központtal. Aranybánya volt a közelben, ezt a város védelmezte (évi 1000 talentum). Kr.e. 42 csata ("Találkozunk Filippinél") Antonius és Octavianus győzelmével. Sokféle telepes, templom és vallás. A zsidóknak nem volt zsinagógájuk, a városon kívül a folyónál gyűltek össze. Lidiával itt találkoztak. Egy jóstehetségű megszállott lányt meggyógyított.

 

 

A 13. szd.-ig püspökség, a frank hódítás után romhalmaz.

 

 

6. szd.i ókeresztény bazilika maradványai. Fórum 102x40m, oszlopcsarnokkal V.sz. Marcus Auréliusz korából, mellette a görög agora.

 

 

 

 

Decumanus kocsinyomokkal, a Via Egnatia városi szakasza, elején diadalív alapokkal. Szónoki emelvény,  ion templom a császárkultuszhoz,  hosszmérték, játék mélyedései. Könyvtár. Befejezetlen, háromhajós (B) bazilika 837-ből (keresztelőkápolna és diakonia építmények). Szemben Kr.e. 2.szd-i Palaisztra (felolvasó teremmel).

 

 

Illemhely. (A) bazilika, ciszterna volt Pál börtöne.

 

 

 

Dombtetőn akropolisz a 10. szd-ból. Domb lejtőjén 150 áldozati felirat, domborműveken Bendisz istennő (= Artemosz a trákoknál) íjjal, kutya vagy őz kisérettel. Színház 4. szd. Egyiptomi istenség szentélye.

 

Patak partján, amfiteátrum-szerű helyen mise: itt mostak az asszonyok és Lidia.

 

 

 

 

A közelben kis kápolna, belül szép kékre festett kupola. Lídia keresztelésének helyén volt a szentmise. Megnéztük a templomot, amit Lídia emlékére építettek.

 

 

 

Zs. Megtekintettük az ásatásokat: Bazilika, börtön, színház, agóra, stb.

 

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső       

 

1. Szerbia  -  2. Drinápoly  -  3. Rodostó  -  4. Kavala  -  5. Filippi  -  6. Thesszaloniki

7. Berea  -  8. Meteorák  -  9. Thermophüle  -  10. Athen  -  11. Korinthosz  -  12. Paralia

--------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Filippi

http://lexikon.katolikus.hu/F/Filippi.html

http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_09/zarandokut.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Via_Egnatia