Rieth Józsefné: Útiemlékek

Częstochowa

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

"1995 A hét végén 3 napra elutazom Częstochowa-ba, ez egy lengyel zarándokhely. A plébánia szervezte és elég olcsó, így jelentkeztem. Krakkóban is megállunk a várat is megnézzük és a csodálatos színekben pompázó őszi erdőkkel borított hegyek is biztosan szép látványt fognak nyújtani. A békéért fogok imádkozni, hogy végre nyugodtan, félelem nélkül élhessünk." (Zsó) 1995. október 6-tól Szekendi Ferenc atya vezetésével Częstohowába zarándoklatot szervezett a plébánia. Feleségem erre az útra -- kivételesen -- nélkülem ment el, az általa készített útleírását csatolom ide.

Częstochowa

 

Czestochowa története. A 3-4. sz-ban élt Szt. Pál remete a pálosok védőszentje, akiknek rendjét a XIII. sz-ban alapították a Mecsekben. l308-ban a Szent Széktől Szt. Ágoston reguláját kapják vezérfonalul. 1382-ben Opolei László herceg behívja a pálosokat Magyarországról a Jasna Górára (Fényeséges Hegy) Kolostort alapít ezen a Czestochowa melletti hegyen. 1384. László herceg a Boldogasszony Kegyképet belzből ide helyezi. Gótikus kegykápolnát építenek. A legenda szerint állítólag Szt. Lukács festette. Bizáncból került Leo orosz herceg birtokába, majd tőle kapta László herceg, aki a képpel hazaindult. A lovai egy helyen megmakacsolták magukat és nem akarták a képet szállító kocsit tovább húzni. Ez a hely a mai kolostor helye. Ekkor ajándékozta a kolostornak Czestochowa helységet és javadalmait.. A 15. századtól tesznek említést zarándoklatokról. 1420. Nagy templom építése. 1430. A kolostort rablók támadják meg és a képet elrabolják. Karddal Szűz Mária arcába is belevágnak, és ezek a vágások, sebhelyek a mai napig is láthatók, nem tudják restaurálni. A fából épült templomot lebontották és helyébe gótikus templomot emeltek. 1664-ben új kegykápolna részt építenek. 1665-ben Ossolinski György főoltárt épít a kegykápolnában. 1655-ben svéd csapatok ostromolják a kolostort. 3000 fős sereg ellen Kordeczki Ágoston perjel vezetésével 160 katona és 20 nemes védte meg a kolostort. A védők tudták, ha Jasna Góra elvész, elpusztul az egész ország, mert a Fényességes Hegy Lengyelország szimbóluma. Példájuk felrázta az egész országot és kiűzték a svédeket. Az ostrom és a történelem viharait kiálló kolostor is joggal tekinthető csodának . Czestochova a lengyel vallásosság példája 600 éve. 1691. Tűzvész pusztít. A nagytemplomot újjáépítik. 1771. Az első gyalogos zarándoklat Warsóból. Eredeti formájában a képet nem lehet látni, mert a 18.sz-tól "felöltöztetik. A fejeket korona is ékesíti. Az elsőt a 18. században IV. Ulászló és Eleonóra osztrák hercegnő ajándékoztat. Azt fejezi ki, hogy a czestochowai Szűz Anya Lengyelország királynéja. A koronát VII. Sándor pápa engedélyezte. 166555-ben a római Szent Péter Bazilikában szentelte meg. A lengyel koronázás 1717. szeptember 8-án volt, amelyen zarándokok tömege volt jelen. XVI. század végétől függönnyel takarják. A jelenlegi 1673-ban ezüstből készült. A szertartások előtt felvonják harsonaszó mellett, majd utána leeresztik. 1910. a következő koronázás, melyet X. Pius adott. 1966. Lengyelország 1000 éves fennállása évfordulóján a milleneumi koronával ismét megkoronázzák. 19566-ban Wyssynski biboros az országot ismét a Szűz Anya pártfogása alá helyezte. Lengyelország királynéja tisztelete példaképül szolgál a világ minden népének. A Jasna Góra-i pálos kolostor (magyarul Fényes Hegy, latinul Clarus Mons) Lengyelország legnagyobb tisztelettől övezett zarándokhelye, Częstochowa városban, a Warta folyónál. Az épületegyüttes részben gótikus, részben barokk stílusú. A kolostor a lengyel vallási és nemzeti szabadság szimbóluma. Itt található Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a częstochowai Fekete Madonna ikon.[1] , amely az 1382-es alapítás körül került a kolostorba.

 

 

A kolostor alaprajzának jelmagyarázata: - A - Brama Lubomirskich The Lubomirskis' Gate; - B - Brama Matki Boskiej Królowej Polski The Black Madonna, the Queen of Poland, Gate; - C - Brama Matki Boskiej Bolesnej; - D - Brama wałowa (Bramy Jagiellońskie) Brama wałowa (the Jagiellonian Gate); - E - Sala Maryjna The Hall of the Virgin Mary; - F Bastion królewski (bastion Potockich) The Royal Bastion (The Potockis' bastion); - G - Pomnik o. A. Kordeckiego Statue of Augustyn Kordecki; - H - Skarbiec Vault; - I - Ołtarz przed szczytem Altar built on the front wall of fortification; -  -J Bastion Œw. Trójcy (bastion Szaniawskich) The Holy Trinity's bastion (the Szaniawskis' bastion); - K - Pomnik Jana Pawła II Statue of John Paul II; - L - Bastion Morsztynów The Morsztyn's bastion; - M Brama Jana Pawła II (brama wjazdowa) The John Paul II Gate (the entrance gate); - N - Bastion œw. Barbary (bastion Lubomirskich) The St. Barbara's bastion (The Lubomirskis' bastion); - O - Domy Muzykantów Musicians' apartments; - P - Wieczernik The Cenacle; - R - Wirydarz The pleasure garden; - S - Kaplica Jabłonowskich (kaplica Serca Pana Jezusa) The Jabłonowskis' chapel (the Jesus' Heart chapel); - T - Kaplica Denhoffów (kaplica œw. Pawła Pierwszego Pustelnika) The Denhoff's chapel (the St. Paul the Hermit's chapel); - U - Wejœcie na wieżę The tower entrance; - V - Kaplica œw. Antoniego The St. Anthony's chapel; - W - Pokoje Królewskie The Royal Rooms; - X - Bazylika The Basilica; - Y Zakrystia The sacristy; - Z Kaplica MB Częstochowskiej The Black Madonna of Częstochowa Chapel; - a - Sala Rycerska The Knight's Hall; - b - Wirydarz klasztorny The pleasure garden; - c - Refektarz i biblioteka The refectory and the Library;  - d - Klasztor Monastery; - e - f -  Studnia Water well; - g - Muzeum 600-lecia The Museum of the 600th anniversary; - h - Arsenał The Arsenal; - i - Dziedziniec gospodarczy Household courtyard; - j -  Dziedziniec główny Main courtyard; - k - Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego Statue of Stefan Wyszyński.

 

A częstochowai Fekete Madonna, (Czarna Madonna vagy Matka Boska Częstochowska lengyelül) ikon Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma. A Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban, Częstochowában. A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából származott. Az egyik legrégebbi Jasna Góra-i irat szerint a kép Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen keresztül került a kolostorba, 1382 augusztusában. Ugyanebben az évben kapták birtokul Jasna Górát (magyarul Fényes Hegy) a magyar pálosok.

 

A kép másolatai körül Márianosztrán és Sopronbánfalván alakult ki máig is élő búcsújárás. Tiszteletét nem csak a pálosok terjesztették. A Fekete Madonna képe Simontornya, Baja, Jászberény, Szeged és Szabadka ferences rendi templomaiban is megtalálható.

 

A lengyelek 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a Częstochowai Fekete Madonna kegyképének másolatát a Gellért-hegyi Szent Gellért Sziklatemplomnak ajándékozták. 2011. július 1-én, amikor az Európai Unió elnökségét átadta Magyarország Lengyelországnak, a kép másolatát ünnepélyesen elhelyezték a budapesti Szent István bazilikában a Szent Jobb ereklye mellé.

 

A kolostort Nagy Lajos király alapította, majd Opolei Ulászló herceg adományozta a Magyar Pálos Rendnek a 293 méter magas hegyet. Nevét is a magyar pálosoktól kapta, akik Szent Lőrincről nevezett anyaházuk nevéből kölcsönözték. Ennek helyét jelölték így: In Claro Monte Budensi (a budai Fényes Hegyen).

 

A kolostor évszázadok óta zarándokhely, Szűz Mária jelenlétének és a Mária-ikonnak számos csodát tulajdonítanak.[2] Ezek közül a leghíresebb az 1655-ös svéd invázióhoz (az „özönvízhez”) kötődik. A Müller tábornok vezette 3000 fős protestáns sereg 1655. november 18-án érkezett a falak alá. Augustyn Kordecki perjel a szent hely védelme mellett döntött, 170 katonával, 20 nemessel és 70 szerzetestársával. A 40 napos ostrom, amelyet a lengyelek vallásos érzelmeik megsértésének tekintettek, sikertelenül végződött, és jelentősen hozzájárult a háború menetének megfordulásához. A lengyelek a győzelmet nem annyira a maroknyi védősereg vagy a falak erejének tulajdonították, hanem a Szűzanya oltalmának és közbenjárásának.

 

Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi (lembergi) székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma Patrónájává és Királynőjévé választotta őt.

 

A Fekete Madonna volt az 1970-es években megszerveződő, Lech Wałęsa vezette Szolidaritás mozgalom egyik szimbóluma.

 

A częstochowai Miasszonyunk tiszteletére ima is született, amelyet reggel, mindjárt felébredés után mondanak:

 „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen.”

 

 

Zarándokutunk

 

1995. 10. 06. Szekendi Ferenc atya vezetésével Czenstohowába zarándoklatot szervezett a plébánia. Itt még nem voltam, de annyi szépet hallottam róla, hogy jelentkeztem. Jóskának nem volt ideje és kedve sem eljönni, így most először mentem külföldre egyedül. Szeptember 30-án reggel fél hatkor volt az indulás a templom elől. Az első ének, amit elénekeltünk a "Jól vigyázz kicsi láb hova lépsz" ... kezdetű ének volt. Mindenki nagy bizakodással és vidáman néz az út elé, gondolom van miért imádkoznia mindenkinek. 7 úrakor érjük el Parassapusztánál a szlovák határt. Gyorsan átesünk az útlevél vizsgálaton és már mehetünk is tovább. Az út folyamán a végcélig a teljes három rózsafüzért elmondjuk. Közben megtanuljuk - főleg az újak a "Fájdalom Anyja = Czerna Madonna " lengyel népéneket magyarul.( lásd külön). A lengyel határt 11 óra 20 perckor érjük el Trsterna - nál. Itt beváltunk forintot , hogy legyen némi pénzünk. Közben megindul a z eső, ami végül jégeső lesz. Később hol kisüt a nap, hol esik a hó, vagy eső. Igen változatos az időjárás és hűl a levegő is.

 

 

Krakkót elkerülve Nowa Hutanál állunk meg. Ez a város egyenlő a magyar Leninvárossal, vagyis nem épült benne templom. Mégis ahol kiszálltunk templom áll. A Szentatya még érsek idejében építtette. Bárka alakú, tetején a kereszt az árboc, amely Róma felé néz, rajta egy korona a Szűz Anyát jelképezve, akinek a segítségével ők el is fognak oda jutni. Maga a templom betonból van amelybe folyami kavicsokat nyomtak, amelyeket a világ minden részében élő lengyelek hoztak. Az Egyház is kövekből épül fel, mint ez a templom . Praktikus is, mert nem kell tatarozni. Nagy felső és kisebb altemploma van, ahol Szentségimádás volt. Kis kápolna is látható a Fatimai Szűzanya szobrával. Mindig vannak a templomban és nagyon sok a fiatal. Vallásos nép. Mikor jutunk mi is ide? Patrónánk könyörögj a magyar ifjúságért is!

 

 

Fél hét körül értünk Czetochowá-ba a szállásra, irgalmas nővérek vendégháza. Elhelyezkedtünk, megvacsoráztunk, majd elmentünk a kegytemplomba a Fekete Madonna függönyének leeresztését megnézni. Sajnos nagyon illúzió romboló volt a fegyelmezetlen tömeg, amely nyomakodott, könyökölt. Kiderült, hogy nem is engedik le a függönyt, mert valamilyen ünnep van és egész éjjel virrasztás lesz és ezért volt az a sok lengyel zarándok ott. Megbűnhődtem a kíváncsiskodásomért.

 

1995. október 1. Vasárnap. Reggeli után fél 9 órakor felsorakoztunk és elindultunk a Jasna Góra-ra. Megcsodáltuk a várfallal körülvett kolostort és Bazilikát. Bazilika Méretei: hossza 65 méter, szélessége 21 m, magassága 29 m. A mennyezetet freskók borítják. Középen a Jasnaa Górai Madonna képet angyalok tartják. Az oltárkép Mária mennybevételét örökíti meg. Fölötte a Szent Kereszt meglelésének jelenete, alatta a négy evangélista szobra. Gótikus stílusú, oldalhajóiban sok kápolna van. A legutoljára felszentelt kápolnában Kolbe atya oltára áll. 106 méter magas tornya van 366 haranggal. A csúcsán keresztáll, amelyen kitárt szárnyakkal ül remete Szent Pált tápláló holló. Lovagterem A bejárattal szemben van Szent János evangélista oltára. Oldalt a falon történeti érdekességű festmények láthatók a kegyképpel kapcsolatban. Itt található még János Kázmér 1656-ban elmondott esküjének szövege, amely szerint Lengyelországot Szűz Mária oltalmába helyezi. Itt van Sienkiewicz íróról egy plakett, mert ő irt regényt Özönvíz címen a svédekkel folytatott hősi harcokról. Jelenleg a Szentatya különböző országokban tett látogatásinak fényképei vannak kiállítva, de szomorúan vettük tudomásul, hogy a magyarországi látogatásról nem emlékeztek meg. ( Ez a nagy lengyel-magyar barátság?) Fegyvertárban katonai kitüntetések, fegyverek és régi zászlók találhatók. Különösebben nem néztünk itt körül.

 

Múzeum Nagyon szép és érdekes gyűjtemények láthatók. Egy nagy ezüst monstrancia melyen remete Szt. Pál történetét munkálta meg a művész. Látható egy szép festmény Wiszinski bíborosról, Walensza Nobel-díja, egy toll, amivel aláírták a rendszerváltást, II. János Pál afrikai ajándékai pl. egy elefánt agyarból faragott Madonna, auschwitzi rózsafüzér kenyérbélből, gyönyörű ruhák, amelyekbe a Fekete Madonnát és a Gyermek Jézust öltöztetik, a meghallgatás emlékei (ezüstből készített kéz és láb, szív ,ami a megtérést jelképezi) stb.

 

Keresztút A bástyákon kívül vezet a 14 állomás . Gránit talapzaton bronzból készült másfélszeres embernagyságú. 1900-1913 között tervezte Stefan Szyller. Csodálatos megfogalmazása Krisztus szenvedésének. Ezt végig jártuk imádkozva, énekelve közösen. Előttünk és utánunk lengyel csoportok is végezték a keresztutat.

 

Kincstár Ide nehéz bejutni, hosszú sor áll és lassan halad. Nekünk viszont nincs időnk. Megláttuk, hogy csoportokat még külön is bevisznek, de nekünk nem volt vezetőnk, mert az az atya, aki magyarul kísért volna végig elment egy haldoklóhoz. Így magunkra maradva gyorsan kitaláltuk, hogy csatlakozzunk egy idegen csoporthoz (ez a módszer már Rómában is bevált). Gyorsan odafutottunk egy elől induló csoporthoz és mondtuk, hogy "grup" és betolakodtunk. Régi hímzett miseruhák a XV-XX. századig. Ékszerek, kelyhek, monstranciák , korall, türkisz, borostyán, elefántcsont gyűrűk, nyakékek, medálok, oltárdíszek és a misén használatos eszközök voltak tárlókban. Nagyon szép, mint általában az egyházi kincstárak.

 

Hazafelé vásároltunk a kegytárgyakat árusítóknál. Levelezőlapokat vettem és apróságokat. Nem is volt sok pénzem, de nem is akartam semmi különöset venni. Többen rózsafüzért vettek. ebéd után kicsit pihentünk, majd bejártuk a szállásunk környékét. Sok látnivaló nem volt, mert ez már a városka széle, de egy szép kis templomot találtunk Szent Barbara templomát, amely mögött csodatevő forrás van. Onnan vitték a vizet és mosták az arcukat az emberek, mint Altöttingben. Fél 4-kor volt gyülekező a házi kápolnában. Szent Katalint ábrázoló festmény van bent, akinek megjelent a Szűz Anya és a csodás érmet adta. Itt szentségimádást tartottunk és gyakoroltuk a Fájdalom Anyja éneket, hogy a Kegyképnél már szépen énekeljük, ugyanis ott volt a szentmisénk.

Szentmise

 

Nagy meghatódottsággal mentünk be a nekünk fenntartott Kegykápolnába, amelyet rács választ el a tömegtől. Itt foglaltunk helyet és könnyes szemmel néztem a térdencsúszva képet kerülő embereket. Volt köztük gyerek, öreg, fiatal egyaránt. Nagy és igaz tisztelettel veszik körül a Szűz Anyát. Ferenc atya kemény beszédben figyelmeztetett példájukra. A mi országunk is Mária országa, csak még messzebb vagyunk a hitéletben, mint a lengyelek. Elénekeltük a Fájdalom Anyja éneket,amibe néhány lengyel is bekapcsolódott.

 

 

Sekrestyén keresztül mentünk ki. Bent a falak mellett szép képekkel díszített, fából faragott szekrények állnak. Márvány kézmosó medence is látható. Innen utunk haza felé tartott,mert ma korábban volt a vacsora. Útközben még volt aki vásárolt , de azért mindenki igyekezett, mert be is kellett csomagolni a holnapi hazaindulásra. Mindent elvégezve Magdival a házikápolnába mentünk imádkoztunk és halkan karizmatikus dalokat énekeltünk. Bent térdelt két nővér, akik bekapcsolódtak énekünkbe, így szebb is volt és jól esett az a tudat, hogy bár más nemzet vagyunk az ének és az ima összeköt minket. A kápolna zárása után bementünk a szobámba és beszélgettünk, mert a többiek elmentek megnézni a Kegykép lefüggönyözését .

 

Könyvtár Sajnos mivel nem volt idegenvezetőnk nem tudtuk megnézni a kolostor könyvtárát, amelyben 10000 kötet könyv van. A mennyezeti freskók a tudomány szimbólumát ábrázolják a Minervát és a nagy egyházatyákat. Salamon király ítéletét és Szt. Pál találkozását Szt. Antallal. A levéltárban található Szt. Ágoston regulája és XV. sz,-i Biiblia és egyéb értékes kéziratok.

 

Refetórium = ebédlő mennyezeti freskóinak témája a nyolc boldogság.

 

Október 2. Hétfő,

Reggeli előtt még sokan beszaladtunk a kápolnába imádkozni. Gyönyörű faragott korpusz van az oltár mellett kb. 2m , a falakon is faragott képek láthatók. Indulás haza. Az idő szép napsütéses, robogunk az úton , már színeződnek az erdők, hegyek. Auschwitz mellett csak eljöttünk és gondoltunk arra a sok emberre akik itt szenvedtek és haltak meg. 12-re értünk Wadowicze városba, ahol II. János Pál pápa született és élt. Sajnos csak kívülről tudtuk megnézni a házat, mert tatarozták. A városka központjában áll a Bazilika,ahova bementünk. Bent van egy kis kápolna, ahol a Szentatya figyelmeztetése olvasható : "Ne szűnjetek meg soha a Kegyelem Anyjához imádkozni!"

 

A Szentatya keresztelőkútja is a Bazilikában van. Elmondtunk egy tized rózsafüzért, elénekeltük a pápai himnuszt és már indultunk is Krakkóba, ahol a Wáwelben volt a napi szentmisénk. Külön kis kápolnát kaptunk el is függönyözték, hogy senki ne zavarjon és mi se zavarjunk senkit. Körbejártunk a templomban és Hedvig királyné sírjánál elénekeltük a Himnuszt. Hedvig Nagy Lajos király lánya volt. Nemzetiszínű szalag és koszorú volt a szarkofágon, amit mi hoztunk az sajnos a buszban maradt. Lementünk a buszhoz, ahol pillanatok alatt megjelentek a lengyel árusok. Többen vettek gyapjú-kardigánt, papucsot, stb-t. Végül 16 órakor elindultunk Budapest felé. (A Krakkó-Wawel látogatásról.)

 

 

Képgyűjtemény

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-------------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowai_Fekete_Madonna

http://lexikon.katolikus.hu/C/Cz%C4%99stochowa.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra-i_kolostor 

https://www.youtube.com/watch?v=V6_YRFFFkvQ - Czarna Madonna - gyermekek előadásában 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6o6v3OSU8 - Jacek Kierok - Czarna Madonna

http://nolite-timere.blogspot.hu/2006/12/christmas-lessons-from-nowa-huta.html - Wojtila templomépítése

https://katiebowman.wordpress.com/tag/nowa-huta/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82 _Matki_Bo%C5%BCej_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Krakowie_(Arka_Pana)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1129333&page=3 - képek a szövegben