Rieth József: Útiemlékek (Háttérismeretek)

Bulgária

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Az 1963. június 19- július 1-ig megrendezett tanulmányúton jártam először Bulgáriában - Szófiát, Plovdivot, Várnát és Rilát látogattuk meg. Második utunkon, 1963. augusztusában, a 19. Nemzetközi Ifjúsági Kongresszuson a Magyar Eszperantó Szövetség képviseletében vezettem a magyar küldöttséget - Vracai tevékenységünk mellett magánemberként Szófiát és Várnát látogattuk meg. Harmadik utunkon -- egy Szent Pál nyomát kereső zarándokúton -- csupán átutaztunk Bulgárián és egy éjszakát töltöttünk Szófiában.

Bulgária 108 ezer négyzetkilométer területű, 13 millió lakósa van. Hegyek és völgyek alkotják. A dunai síkság északon, Dobrudzsánál kiszélesedik. Folyók jönnek a hegyekből és a torkolatban épülnek a városok. A Balkán hegység 600 kilométer hosszú, csúcsai magasak, a legmagasabb pontja 2370 méter, Krisztov Botev szabadsághősükről nevezték el.

 

 

A Balkán szó török eredetű. Büjük balkan jelentése magas hegy. Itt van a bolgár középhegység, a felső trák alföld, a Marica folyó, a Rodope hegység (3100 méter magas csúccsal). Várna üdülő-település, tengerpart. Aranypart a legszebb üdülőhelye.

 

Itt is lakott ősember, majd a népvándorlás útvonala is érintette, de kiesett az útvonalból. Később görög gyarmatosítók jöttek. Gyarmat-városok jöttek létre. A rómaiak is felbukkantak. Változtak az erőviszonyok. Trák őslakók új szokásokat hoztak.

 

 

A makedon-háborúban a szövetségesek Kr.e.143-ban Makedóniát legyőzték. A rómaiak Bulgáriát is körbefogták. Uralmuk a 300-as években megtört. A hunok is erre jöttek. Az avarok voltak a legharciasabbak, ekkor elnéptelenedett a vidék.

 

Ezután szlávok települtek be. Törzsekben éltek. Utánuk bolgár-törökök jöttek az Ural vidékéről. A magyar "Rege a csodaszarvasról" beszél Belár királyról. Az ő lányait rabolták el. A Belár név a bolgárnak felel meg.

 

Kr.u. 893-ban jelentős területen kialakult Nagy-Bulgária. Rendre jöttek a csonkítások. Bizánc uralkodója, a "bulgárölő" Vaszilesz kezdte. 1365-ben a törökök is megvetették lábukat a Balkánon. Nikápolyt is elfoglalták. 1396-1878-ig, 500 éven át tartott a török uralom. A legújabb időben német, majd szovjet megszállás következett.

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

----------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria_term%C3%A9szetf%C3%B6ldrajza

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria_t%C3%B6rt%C3%A9nelme