Rieth József: Útiemlékek

Bakonyi utazás

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

 

1998. október 22-23.

 

22. csütörtök

Indulás: 7,30 Maros utca. Útirányunk: Budapest - M7   ---   Székesfehérvár - M8   ---   Csór   ---   Inota   ---   Várpalota

 

 

Várpalota (743-746)

 

 

Őskori leletekkel, római kori kincsekkel.

Újlaky-Thúry-vár   ---   14.sz. négytornyos palotára épített. - gótikus 15. sz, majd - barokkizált 18.sz.

Rk.templom   ---   barokk 1774 Verschafter János Székesfehérv. - falában római és középkori faragványok - Mária-kút, Nepomuki Szt. János (18.sz.)

Zsinagóga   ---   klasszicista 1839

Zichy-kastély   ---   barokk 1725 Tüzérmúzeum, haditechnikai park - külső falában római sírkő - mellette nagyméretű régi vár alapjai

Temető   ---   Zichy-kápolna (barokk, 1738) - Zichy Ferdinánd és Borbála copf sír 1807 - Ferences kolostor maradványa 1446

Bátorkővár romjai   ---   Bátorkő vára a 13-14 sz. ÉNy-ra völgyben: Pusztapalota magas falromjai. Tés irányában, Pusztapalotán, E; 14.sz.) (Részletesen)

 

 

Római duzzasztómű   ---   Ösküi úton a Kékerű (Kikeri)-tónál - 158m hosszú kőgát

 

 

Várpalota   ---   Őskű DK 6,7km

 

Őskü (746)  ~9,30

Kerektemplom   ---   Újlaky-vár donjonjából kialakítva, 11-12.sz.

Vizimalom   ---   Fakerekes a Séd patakon

 

 

Őskű   ---  Veszprém DK 13,9km

 

Veszprém (747-758) 10-13

Vár   ---   Nepomuki Szt. János szobor (8-9.) - Ágyugolyók a falban (9.) - Vármúzeum a Hősi kapuban - Tűztorony 1. em. barokk, fenn 1814-17 - Piarista isk. (10.) Batsányi eml.tbl.(1776-79) - Püspöki palota (16.) Fellner Jakab1765-76

Gizella kápolna   ---   13. sz. gótikus, török időkben elpusztult

Szent György kápolna   ---   10.sz. 1020. Imre herceg szüzességi fogadalma - 13.sz. nyolcsz. félköríves szentély, későromán

Székesegyház   ---   1002.panonhalmi alapítólevél említi - 1276 Csák-féle pusztítás - 1380 tűzvész

Városháza   ---   Későbarokk 1793

Gábriel-malom,   ---   (1269-es oklevélen) - más vizimalmok - Középkori eredetű, a Séd völgyében

Jezsuita templomrom   ---   1747. Kolostorrom 14.sz. Bazilissza, himzés - Séd völgye felőli oldalon

ENN 9,9km

 

 

Veszprém   ---   Márkó   ---   Északi-Bakony - EN Középső-Hajag 646m   ---   Herend

 

Herend (759)

Porcelán Múzeum. Későklasszicista 1839

Porcelángyár   ---   Stingl Vince 1826 - Fischer (Farkasházi) Mór 1839

 

 

Herend   ---   Márkó   DKK 5,2km   ---   Hárskút   E 13,4km   ---   N Középső-Hajag 646m   ---   Pénzesgyőr   E 7,4km   ---   E Kőris-hegy 704m   ---   Zirc K+EEK 9,4km

 

Zirc (767-769) 15-16

Apátsági templom   ---   Barokk, 1732. Barokk berendezés - Freskók, Maulbertsch főoltárkép

Apátsági épület    ---   Klasszicista homlokzat, barokk, 1727;1854 - Kertben gloriett, 1770 - Gótikus konventterem romjai 15.sz. - Barokk Szt. Imre szobor, román alapzat, 1750

Reguly Antal könyvtár   ---   Műemlékkönyvtár

Reguly Antal Múzeum   ---   Helytörténet

Arborétum   ---   18 ha. Természetvédelmi terület

 

 

Zirc   ---   Pénzesgyőr   DDN+N 9,4km   ---   Somhegypuszta   ---   Bakonybél EN+N 7,2km   ---   EEK Kőris-hegy 704m

 

 

Bakonybél (771) 17

Bővizű Gerence-völgy elején. 1018 Szt.István, Bencés apátság. Guzmics Izidor bencés apát 1786-1839. szépirodalom, tudományos munkák

Templom  1750-82   ---   Dorfmeister-oltárkép, 1779 - Bal oldal falon Szent Család kép - Barokk képek

(Kolostor)   ---   = szociális otthon - 1772 barok bencés - Kertje csaknem arborétum

Néprajzi Múzeum   ---   17. számú ház. - Faragott szerszámok, üvegtárgyak

 

szállás, falu

Kilátó Kőris-hegyen, Odvaskői barlang

 23. péntek

Reggeli 8 - Indulás 9

Somhegypuszta     ---   Pénzesgyőr   K+DK 7,2km   ---   Zirc   K+EEK 9,4km   ---   Csesznek E [82] 13km

 

 

Csesznek (770)

Vár   ---   gótikus, 13-14.sz. v.sz. Csák nemzetség, tatárj. - Később Garai

Templom   ---   18. sz. a vár képe

Természetvédelmi területek   ---   Várhegy - Kőbánya - Gézaházi arborétum - Ördögárok

 

 

Bakonyszentkirály  E 2km   ---   # Cuha patak   ---   Veszprémvarsány   EEN 8,2km   ---   Bakonypeterd   EEN 4,9km   ---   Ravazd   EEN 6,5km   ---   Panonhalma E 4,5km

 

 

Pannonhalma (720) 11

5000 csiszolatlan kőkorszak második fele. 800 Nagy Károly avarokat legyőzte. emlékére templom Szt Márton t.

 

Apátsági templom.    ---   Román, 1224. Géza templomának alapjaira - 1829;1876

Újtemplom.   ---    3000 sípos orgona - Storno Ferenc festmények; vertvas kandelláber - Lépcsők -

Árpád-kori templomrész   ---   Oszlopkötegek, Storno-szószék (neoromán) - Árpád kori szentélyben az oltár 1876 - Román gótikus altemplom -

Szt, Benedek kápolna 1501 -

Sekrestye    ---   1690. rokokó. - Csigalépcső: védőfolyosó és rendi imaterem -

Apátság    ---   1486-tól

Múzeum

Képtár

Könyvtár:    ---   320 000 kötet - Tihanyi alapítólevél 1055, - Kiváltságlevél 1001,  összeírás 1211 - Koronázási palást festett előmintája 1031

Egyházi ruhák

Régiségtár. 

Numizmatikai gyűjtemény

Természetvédelmi terület - Apátsági kert (arborétum) - Erdő

 

 

1. Győr felé + [83]   ---   Écs   EEN 4km   ---   Nyúl   EEN 4km   ---   Nagybarát   EN 6,3km   ---   Ménfőcsanak   N 1km   ---   Győrszemere   DDN 7km   ---   Tét   DN 7km   ---   Szentkút   DDN 3km   ---   Gyarmat   D 3,1km   ---   Takácsi   D 6,4km   ---   Pápa   D 9,1km

 

2. Vissza és hegyek közt   ---   Ravazd   D 4,5km   ---   Bakonypeterd   DDK 6,5km   ---   Gic   DK+N 7,4km   ---   Bakonytamási   DN 3km   ---   Pápateszér   DN 4km   ---   Csót   DNN 8km   ---   Nagygyimót   N+DN 4,9km   ---   Pápa   DNN 7,7km

  

 

 

 

 

 

Pápa (773-777) 13-16

884 Poppo v. Papo bajor őrgróf nevéről. 1383 város, Garai várral. 1527, 1554 végvári erőd, Főkapitányság. 1707 kuruc főhadiszállás. 1531. ref. koll. Orlay Petri Soma, Petőfi, Jókai

Esterházy-kastély = Helytörténeti Múzeum. Barokk, 1783 - 15.sz-i vár maradványaiból - Könyvtár, olvasóterem a kápolnából, freskó - Kocsiszin és istálló - Park, lombosfák gyűjt., 6-8m kerületű platánok

Járási Hivatal   ---   Klasszicista, 1823

Plébániatemplom   ---   Barokk, Fellner Jakab, 1774 - Maulbertsch freskók - Procop szobrai és néhány védett oltárkép - Faragott barokk berendezés 

Bencés templom   ---   Barokk, 1737 - Gazdagon, figurálisan faragott padok - Barokk oltárok, romantikus freskó - Szerecsen Krisztus az előcsarnokban, 17.sz.sp.

Ferences templom   ---   Barokk, 1764 - Kálvária: kis kápolna, provinciális szobrok - copf, 1802

Temetőkápolna   1740.    ---   Nepomuki Szt.János - ill. Szt. Flórián szobor 1753

Vizimalmok   ---   Kiszáradt Tapolca-patakon (bányászat)

Papensiana   ---   Ref. egyházi gyűjtemény. 75 000 kötet - Emlékek Petőfi és Jókai önképzők. munk.-ról - Könyvritkaságok

Kékfestő Múzeum   ---   Kluge-üzem, Közép;Európa legrégibb műhelye

Természetvédelmi terület   ---   Kastélypark

  

 

Tapolcafő   DDK 6,8km [83]   ---   Bakonyjákó   DK 10,6km   ---   Farkasgyepü   DK 4km

 

 

Farkasgyepü (779)

Természetvédelmi terület. Idős bükkfák magányosan és csoportosan. Petőfi fája a veszprémi út mellett

 

 

[8]-útig   DDK 6,5km   ---   [8]-úton N felé   ---   Kislőd  N 3,3km   ---   Bakonygyepes   DNN 3km   ---   Magyarpolány   E 4,1km

 

 

Magyarpolány (761)

Barokk templom    ---   1761. Hoffpaur János Zirc   ---   Kálvária életnagyságú festett faszobrokkal

 

indulás haza 17

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső