Rieth József - Útiemlékek:

Altötting - Zarándok(kör)utunk

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1994. július 26-28. közt egy zarándokúton vettünk részt a Julianus Tours utazási iroda szervezésében. A körút során meglátogattuk Passaut, Altöttinget, Oberndorfot és St. Floriant.

Indulásunk jó korán, 5.53-kor volt, a Szent István Bazilika elől. Idegenvezetőnk: Kalamár Anikó . Két pap jött velünk: Dr. Bábel Balázs (a Központi Papnevelde spirituálisa), és Tóth Lajos plébános Adácsról.

Az 1-es főközlekedési úton indultunk. Ausztriában Heiligenkreuz, Alland, St.Pölten, Melk, Linz útvonalon haladtunk. Passau volt első állomásunk. A városnézés után 18,30-kor elindultunk dél felé, irány Altötting.

Altötting

Altötting (Bajoro.): jelentős európai, a leghíresebb bajor Szűz Mária-búcsújáró hely. - A Lech és az Enns folyók között fekvő ősi Ötting valószínűleg már a 6. században az ország fő bíráskodási helye volt. 700 körül hercegségi központ, 788-ban királyi székhely. A 700 utáni években ravennai mintára nyolcszög alaprajzzal épített palotakápolnát 877-ben Karlmann király az általa alapított öttingi társaskáptalannak. Gyermek Lajos 907-ben a passaui püspöknek adta. A kalandozó magyarok pusztítását Öttingben csak ez a kápolna élte túl. 1228-ban ismét társaskáptalant alapítottak, a templomot a régi helyén építették föl. 1499-1511-ban gótikus stílusban átépítették.

A hársfából készült, 65 cm magas kegyszobor 1358-61-ban a raitenhaslachi apát ajándéka. A mai napig százezrek keresik föl évente.

A kegyhelyet 1591-től jezsuiták, 1773-ban világi papok, 1841-ben redemptoristák, 1873-tól kapucinusok gondozzák. A Szt Anna-kolostorban, mely 1653-1803 közt a ferenceseké volt, élt portásként Parzhami Szt Konrád.

Dombos vidéken robogtunk, szinte észrevétlenül futottunk be a városba. 19,30-kor szűk, meredek utcácskákon jutottunk el a "Tizenkét Apostol Szálló" elé. (Altstadthotel Schex-Altötting.) Szobánk nagyon ízléses: színes TV-vel, sok csatornával, távvezérlővel. Saját zuhanyunk volt. A folyosó is szép, rendes. A földszinten nagy étterem van. Nem tudtunk ellenállni a felfedezési vágynak, a sötétedő városkában elindultunk egy felfedező, tájékozódó körútra. Körüljártuk a Bazilikát. Mivel hangverseny volt benne, csak hátulról, kívülről csodáltuk meg . Kissé csalódottan tapasztaltuk, hogy az emberek bezárkóztak házaikba, kirakat, látnivaló nem igen volt. Tiszta virágos kertvároskát találtunk. Felmentünk a Kapellen platz-ra. A téren még az este dacára is sokan vannak. A Mária kút párkányán és talapzatán ülnek a turisták . Visszatérve szállodánkhoz fáradtan dőltünk az ágyba.

SZERDA.
8 órakor kaptunk reggelit: tea, tej, lekvár, zsömle, felvágott volt. 8,30-kor már sétára indultunk.

4000 éve is éltek már itt emberek, ezt régészeti leletek bizonyítják. Hogy rómaiak is lettek volna, az csak legenda. A kora középkorban lépett ismét a történelembe, amikor egy Oto vagy Auto nevű vezér ide telepedett. 748-ban alapította meg Otingát (vagy más néven Ötting-et), III.Tasziló herceg, aki az Agidolfing (vagy Agilolfinger) dinasztiához tartozott. A helység fontosságát az adta, hogy a szomszédságában volt két fontos kereskedelmi út kereszteződése: az É-D-i Salzburg-Regensburgi és a K-Ny-i Augsburg-Welsi (Ovilava). Ezekben az időkben jöttek hittérítők Salzburgból: Szent Emeram, Korbinian és Rupert. 788. Nagy Károly erődítményt építtetett ide. 876-ban unokája: Karlmann bazilikát emeltetett a városkába. 911-ben portyázó magyarok elpusztították a várost (F/41). Csak 1228-ban a Wittelbach bajor hercegek építtették újjá. 1321-ben Neutötting előnyösebb helyzetbe került, nagy fellendülésnek indult a konkurens testvérváros.

Ez a bajor kisváros Münchentől 90 km-re található, az osztrák határ felé, a Lech és az Enns folyók között. 1489-ben a legenda szerint, itt egy 3 éves kisfiú vízbe fulladt, de miután az Isteni Kegyelem kápolnában (Gnadenkapelle) az édesanyja az oltárra fektette, feléledt. Ez a kápolna a főtéren -- Kapellplatz -- áll, nyolcszögletű toronnyal, mely a VII. századból ered, majd 1498 körül építették hozzá a gótikus hajót. A kápolnát kívülről árkádos folyosó veszi körül, melynek fekete színű falain hálaadó képek sorakoznak, szinte befedve az összes szabad helyet. A szentély falai belülről fekete márványból vannak. Az ezüst oltár pazar kidolgozású, 1645-ből származik, híressége az 1330-as évből eredő hársfából készült, 65 cm magas Madonna-szobor, melyet a gyertyák korma feketére festett. A zarándokok fakereszteket hordva járják körül az oldalfolyosót. A kalandozó magyarok pusztítását Öttingben csak ez a kápolna élte túl.

Altötting 1330-ban kapott egy Mária kegyképet (bár ezt a legenda 600 évvel idősebbnek tartja, és Szent Ruperttől származtatja). 1489-ben aztán egy hároméves vízbefulladt kisfiú csodásan feléledt. A Gnadenkapelle híressé vált, egyre több zarándok fordult meg a szent helyen: Tilly gr., Mária Terézia, Mária Lujza. 1943-ban aztán szentté avatták Konrád barátot, a kapucinusok portását. A városka tízezer lakóssal a legtöbbet látogatott kegyhellyé vált. A Kegykápolna köré épült a városka központja.

Konrád Testvér

Bajorországban Parzham községben született. Tizenketten voltak testvérek. Birndorfer Jánosnak hívták. Néhány osztályt sikerrel kijárt, aztán a földműves munkára fogták, nem tanulhatott tovább, pedig szeretett volna pap leni. Serdülő korában szülei meghaltak. Szabadidejében imádkozott, vasár­naponként távolabbi községekbe is elment szentmisére, litániára. Huszonkét­ évesen Aigenben megismerkedett Dullinger atyával, ez a buzgó pap lett lelkiatyja, akihez négyhetenként eljárt elvégezni szentgyónását. Ilyenkor éjszaka elindult, hogy az ötórás gyaloglás után időben Aigenben legyen. Ezt télen-nyáron megtette kilenc éven át. A szerzetesi hivatást lelki atyja is erősített benne, ő biztatta, hogy Altöttingben a kapucinusoknál jelentkezzen. Fel is vették 31 éves korában. Hogy nem volt könnyű az otthontól való elválás, egy levele tanúsítja: "Ami kedves és drága volt nekem, mindenről le kellett mondanom. Ez volt Isten akarata." Két évi jelöltidő után Laufenben töltötte az újoncévet. Innét azonnal Altöttingbe helyezték a Szent Anna kolostorba kapusnak.

Itt, Szűz Mária kegyhelyén töltött több mint negyven esztendőt. Munkáját apostoli feladatnak tekintette, az alamizsna mellett lelki vigaszt, erősítést adott mindazoknak, akik hozzá fordultak. Türelme fogyhatatlan volt. Szűz Mária iránti tiszteletére rávilágít novíciusi éve alatt tett 11 pontos elhatározása közül az egyik: "Azt akarom, hogy lelkem szüntelenül lángoljon égi Anyám, a Boldogságos Szűz iránt. Igyekezni fogok az ő erényeit elsajátítani." A rózsafüzért állandóan balkezében tartotta.

Ha tehette, a lépcső alap: szűk szobácskába, az ún. Szent Elek cellába vonult imádkozni, onnét tabernákulumra lehetett látni. A mai napig ide helyezik a sok kérő és köszönő levelet, melyek Konrád testvér címére érkeznek. Életében s utána is sokak kérését pártfogolta eredménnyel Isten és a Szűzanya előtt. 79 éves korában ­halt meg szent halállal. XI. Piusz pápa avatta szentté 1934-ben.

A kapucinusok temploma (F/75) is, Konrád testvér portásfülkéje (F/76; G/12) is híressé vált . Szent Konrád ezüst sírszobra az oltár alatt fekszik a szép templom közepén . Konrád szobájának ablakában mindég virág van. A ház sarkánál Konrád testvér szobra áll, kezében korsó (F/71). A korsóból állandóan csurog bő sugárban a víz. Messziről jönnek kerékpáron, autóval, és viszik a vizet üvegekben, műanyag kannákban.

A rendház mellett kis téren kegyszerboltok, elgondolkoztató emlékmű és egy hatalmas templom áll, a Szent Anna bazilika . A bazilika csak 80 éves, de most van frissen renoválva. Csodálatos oltárképe Szent Annát, Máriát és X. Szent Piuszt mutatja .

Kis kaptatóval a főtérre jutunk, a Kapellplatz-ra. Közepén áll a kis kápolna, a Gnadenkapelle. Szentélye a 7-8. századból származik. Korábban valószínűleg pogány "ezeréves szent tölgyfa " állt itt, a hagyomány mindenesetre pogány szentélyről tud a kápolna helyén. Már a 800-as években zarándokoltak ide emberek. A 15. század végén a kisfiúval a csoda itt történt. Nyolcszögletű tornya 1498-ból való. A kápolnát egy ősi kis szögletes szentélyrészhez épített szögletes kápolna, és körben árkád képezi . Búcsújáró hely; a kápolna körüli árkádok alatt a zarándokok keresztekkel járnak körül, sokan térden csúszva. Búcsú alkalmával óriási tömegek zarándokolnak ide, van, hogy a hosszú menet csak vonul, van hogy a tömeg mindent elborít. A zarándoklatok nagyon színesek. Jelentős volt a közelmúltban egy ifjúsági zarándoklat Altötting - Csenstochova közt . Mi nem találkoztunk ilyen zarándokokkal, de sok ember látogatta a kápolnát, az árkád márványa fényesre volt csiszolva, és a sok kisseb-nagyobb, átlag méteres kereszt ott tornyosult az árkád sarkában.

Hálaadó parasztfestők képei borították a falat körben az árkádban; köszönetek a meghallgatásokért, csodás esetekért (F/36-37; F/81). Sok ezer kép fedi a falat, mennyezetet . A kápolnába alig fér be a sok ember, egyirányú utat jelöltek ki a látogatásra.

A belső szentélyrészben az 1330-as évekből származó, hársfából készült 65 cm-es Szűz Anya szobra áll felöltöztetve, fa szobor, de a gyertyák füstje feketére színezte az évek során. Időnként körmenetre is kiviszik. A sok gyertyától úgy érzi az ember hogy a falak feketék, de csalóka a látvány: a falak fekete márvánnyal vannak borítva. Hatalmas felületet borítanak a fogadalmi ezüst ajándékok. Konrád testvér ezüst szobra áll az oltár mellett (G/16). Szentmisén vettünk részt .

Pár lépésre a tér szélén áll a Szent Jakab és Fülöp templom, a városka plébániatemploma (F/45). Benne van 1632-ből a harmincéves háború hadvezérének, Tilly grófnak a sírja, aki rendszeresen zarándokolt ide (csaták előtt is, után is). A templomnak hatemeletes román ikertornya van. 1499-ben a templomot lebontották, és 1511-ben a mai alakban újjáépítették. 1513-9-ból származnak a templom hatalmas faragott szárnyas kapui, és a hajó gótikus bordázata. A bejárat mellett hatalmas óra áll: a pestisjárvány emlékére a halált ábrázoló csontváz kaszájával suhint (F/47). Az orgonája 1724-ből származik (F/50). 880-ból származik a szentélypadló: Karlmann király sírja található a kerengőben, Szt. Sebestyén ereklye, Tilly emlékek, csontok. Gyönyörű keresztút állomásai gondolkoztatják el az embert (F/51). A gyönyörű kincstárban látható az Aranyparipa, amit 1400 körül Bajor Izabella adott VI.Károly francia királynak (F/54).

A templom melletti kegytárgy üzletek egyikében vásároltunk a gyerekeknek emléket, mindegyiknek egy-egy alpaka láncot kis ezüst, a kegyszobrot ábrázoló medállal.

Délután szerettünk volna moziba menni, mert a kegyhely történetéről hirdettek filmet. Sikertelenek voltunk, mert a vetítést csak minimum tíz néző jelentkezése esetén tartották volna meg. Csak hatan gyűltünk össze, hiába, nem volt igazi zarándokjárás éppen, és a mieink sem voltak elérhetők, mert áruházat mentek nézni, meg bevásárolni. A mozi így aztán elmaradt, helyette nagy sétát tettünk a városban.

Megnéztük a tér végében álló Szent Magdolna templomot, sétáltunk a városka modernebbik részének forgalmasabb utcáin. A Tilly téren érdekes jubileumi kút áll, a Müncheni, Salzburgi, Regensburgi és Passaui püspökök adománya.

Kertek közt elrejtve található a Panoráma , egy körkép Krisztus Golgotai kereszthaláláról , Jeruzsálem látképéről . A festmény elé élethű előteret építettek. Az ember az események középpontjában áll, körülötte zajlanak az események . A kép Gebhard Fugel (1863-1939) műve, amely 1902-3 közt készült. A festmény kb. 1200 négyzetméternyi, Németország legnagyobb festménye. 1980 és 1990 között restaurálták.

A közelben van egy bábkiállítás, ahol 18 részletben mutatják be a szenvedéstörténet eseményeit apró modell díszletekben .

Eljutottunk a városka érdekes régi temetőjébe, aminek a közepén nagyon kedves kis kripta-templom áll (F/97). Tovább sétálva a település szélén egy vízesést találtunk, ami egy malmot táplál. A malom egy elkerített telepen van, ide nem tudtunk bejutni. Kezdett már sötétedni, az égen zivatarfelhők gyülekeztek. Délután kezdett dörögni, most már egyre fenyegetőbb lett a dörgés, a szálló felé igyekeztünk. Estére megeredt az eső, kissé felfrissült a levegő, komoly enyhülés azonban nem érkezett.

CSÜTÖRTÖK
Búcsúszentmise 7,30-kor volt a kapucinus templomban, Konrád testvér sírja felett. Ministráltam. 8 órakor reggelit kaptunk a hangulatos étteremben , és már 8,45-kor indultunk is hazafelé ragyogó napsütésben.

Burghausen több kilométeres vára mellett haladtunk az osztrák határ felé. Nem kellett sokat várnunk, és osztrák földön, mellékutakon, hegyen-völgyön robogtunk Oberndorf felé.

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

----------------------------------------

Irodalom és fénykép anyag:

A16-33             Fényképek (Zorkij)

B1-36               Fényképek (Zorkij)

C1-4                 Fényképek (Pocket)

D1-41               Folyóirat-, prospektuskivágások

E1-8                  Levelezőlapok

F          Peter Becker: Pilgerwege - Altötting

G          P.Kosmas Wührer: Bruder Konrad, der heilige Pförtner

H          Dr.P.Franz Xaver Hoedl: Die Basilika von Altötting

I           Nyugatnémetország - Útikönyvek (Vargáéktól)

J           Pethő-Szombathy: Ausztria - Útikönyvek

----------------------------

Fénykép-szövegek:

 

Autóbuszunk
Kellemes és kényelmes buszunk volt, vezetőink is gond nélkülivé igyekeztek tenni útunkat. (B20)

Kalamár Anikó
Az utazási iroda vezetője, idegenvezetőnk. (C3)

Alland - Mayerling
1889. január 30-án itt lettek öngyilkosok Rudolf trónörökös és Mary Vetsera. (D30)

Az étterem terrasza
A K.u.K idők stílusában kialakított pihenőközpont. (D31)

Vadászkastély - étterem
A sztráda mellett Alland közelében hangulatos étterem várja az utasokat. A gyermekeket jétszótér, a felnőtteket hangulatos belső termek várják. (A16a)

Fogadó a kék Dunához
A szűk parti út mellett egy roppant hangulatos fogadónál álltunk meg. Tiszta, virágokkal ékes, csodálatos környezet. (A17a)

Duna kanyar Schlögennél
A baloldali parton utaztunk és álltunk meg pihenőre. Ezen a ponton ér véget egy hosszú kerékpárút, ami Linztől idáig a legcsodálatosabb (és legegészségesebb) vidéken huzódik csaknem 60 kilóméter hosszan. (D35)

Donau Tall
Mélyen lenn kanyarog a Duna. A meredek partoldal magánterület. A Duna kanyarában Schlögen van. (A18a)

Engelhartszell
A városon túl (balra) már a német határ következik. (D36)

Passau térképe
A kép alján van a Mariahilf kolostor és templom. Középen a Dóm, ettől jobbra a Gizella sírt tartalmazó Niedernburg kolostor temploma. (D23)

Passau látképe
A három folyót összefogó város fényképe repülőből. (E6)
Kilátás a Veste Oberhaus magaslatáról
A vártól remek kilátás nyílik Passaura. A Duna, A Városháza és tornya, valamint a Dóm látható. (D2)

Rálátás az Óvárosra
Az innenső parton parányi házak állnak, a középső földnyelven az Óváros. (A21a; D24)

Mariahilf templom
Parányi templom, gyönyörű. Baloldalon a kapucinus rendház. Közepetáján a földszintről indul lefelé az a bizonyos hosszú-hosszú fedett lépcső. (A19a)

Mariahilf-templom oltára
A piciny templomban az arany csillogása szinte kivilágítja a templomot. (A20a)

A Szent István dóm kupolája
A zsúfolt belvárosban alig lehet feltekinteni a magasan ágaskodó kupolára a szűk utcák miatt. (A24a)

A Szent István dóm szószéke
Aranytól és faragástól zsúfolt csodálatos alkotás. (A26a)

A dóm Madonna szobra
Dús aranyozás mindenütt, nagyon szép üvegablakok. (C4)

A Szent István dóm főoltára
István diákonus megkövezése sejthető az ezüstös, modern kompozíción. (A25a)

A Szent István dóm orgonája
Csodálatos, gazdagon díszített alkotás. A hangja is bizonyára csodálatos lehet. (A27a; D1)

Szent István dóm kápolnája
Kovácsolt kerítés, gyertyatartó, képkeret. A vaku miatt csalóka a kép hangulata, amit a fálhomály és a gyertyák tömege adott ennek a meghitt saroknak. (A28a)

Mária a Kis Jézussal
Az Óváros szűk utcácskáiban mindenfelé remek városképek tárulnak az ember elé. A háttérben a Dóm. (D12)

Utcakép Passauban
Árad a nyugalom, tisztaság, rend szelleme a városból, amit Ausztriában mindég megcsodálunk. (A23a)

Passau
Passaui képek innen-onnan. (E7)

Passaui utcarészlet
Hangulatos szűk utcácskák hálózzák be az Óvárost. (A22a)

A kolostortemplom
Ebben a templomban van Gizella sírja. (E4)

A Niedernburgi templom
Ennél az oltárnál volt a misénk. Gizella sírja baloldalon van az oldalkápolnában. (E2)

Gizella sírja önmagában
Koszorúk, virág nélkül így nézki. (E5)
Gizella sírja
A szentély mellett kis oratóriumban rejtőzik ez az egyáltalán nem elfelejtett kegyhelyünk. (A33a; D40)

Az Ilzstadti vár
A keskeny Duna tuloldalán fenn a bércen sziporkázik a vár komoly tömege. Az utca végén híd vezet a túlpartra. (A31a)

Passau, városház torony
A Duna partján széles sétány felett őrködik a díszes torony. Szemben a hegytetőn a vár tornya. (A30a)

A Szent Anna bazilika hátulról
A karmelita rendház mellett a kert felé nyúlik hátra. (D28)

Mária-szobor
A nap minden szakában sokan veszik körül pihenő emberek a szép szobrot. (D22)

Csoda fog történni
Két kép egy fimből: a szerencsétlen anya a vízbefúlt fiával, és a reménykedő apa Máriához rohan segítségért. (D4; D4a)

Konrád testvér
Hősiesen ápolta a szegényeket, gyerekeket. (E1)

Kapucinus testvérek
A portás és sekrestyés testvéren kívül nem is igen lehet mást látni közülük. Itt körmenetben vesznek részt. Ilyen lehetett Konrád testvér is. (D15)

Altötting térképe és vázlata
1. Mária film-szinház
2. Szinház
3. Kincstár
4. Zarándokmúzeum
5. Körkép
6. Bábbemutató
7. Utazási iroda
8. Egykori misszióskiállítás
(D9; D32)

Altötting a levegőből
1. Kegykápolna
2. Plébániahivatal
3. A Kápolna adminisztrációja
4. Zarándokmúzeum
5. Zarándok- és utazási iroda a Városházán
6. "Krisztus Keresztrefeszítése" panorámakép
7. Kongregáció-terem
8. Szent Magdolna kolostor (Zarándok-kusztódia)
9. Fogadalmi templom és kincstár
10. Tilly-kápolna és síremlék
11. Altöttingeni Mária-művek
12. Máriafilmek és szinház (történeti előadások)
13. Szent Konrád kolostor
14. Szent Anna Bazilika
(D33)

A portásfülke
A folyosó közepén van Konrád testvér szolgálati helye, eredeti felszerelési tárgyakkal. A folyosón lévő barát vonalában van a sekrestye. (B3)
Konrád testvér oltára
Nagy világos templom közepén áll az oltár. Alatta Konrád testvér ezüst szobra fekszik üvegkoporsóban. Az oltár fölé ezüst lábakon díszes baldahin emelkedik. Itt volt misénk. (B1)

A kapucínus templom tabernákuluma
A templom végében, a kórus mögött, hatalmas gyertyák közt áll a tabernákulum szoborkompozíciója. (B2)

Emlékmű
Elgondolkoztató, de nem derült ki, milyen alkalom szülte. A kőbe markoló kereszt, vagy a kőből kinövő kereszt gondolata egyaránt szép gondolatokat ébreszthet. (B4)

A Szent Anna bazilika
Közvetlen a rendház mellett van a hatalmas templom. (D14)

A bazilika oltárképe
Szent Anna, Mária a főszereplők, és X. Szent Piusz pápa, aki bazilika rangra emelte a templomot. (D13)

Altötting főtere
Nagy zöld felülettel, szép szobrokkal díszítve. A környező házak mind ragyognak, tiszták, színesek. (B5)

Gnadenkapelle
A tér közepén árnyas facsoporttal és sövénnyel körülvéve áll a piciny kegykápolna. (D19)

Zarándokkörmenet
Végeláthatatlan menetben áramlanak a zarándokok a térre, a Kegykápolnához. (D26)

Búcsú
A környéket elborítják a zarándokok tömegei. (D20)

Zarándok képek
Sokféle vidékről, sokféle foglalkozású, sokféle korú ember vesz részt ezeken a zarándoklatokon. (D29)

Ifjúsági zarándoklat
A mai lelkiség a kiscsoportos beszélgetések kora. A németek közt sok fiatal jár a zarándoklatokkal. Gyakran találkoztunk a templomokba betérő fiatal katonákkal. (D27)

A kápolna árkádja
Körbefutó keskeny árkád van a kis kápolna körül, a falakon képek hálából, a sarokban zarándok keresztek. (B6)

Fogadalmi képek
A kissebb nagyobb képeken egyszerű parasztművészek ábrázolnak csodás eseményeket, vagy kéréseket. (B7; D18)

Kegykápolna belseje
A piciny kápolna két részből áll, szemben belátunk a szentélyrészbe. (B9)

Kegykápolna oltára
A piciny szentélyben az arany és ezüst díszítés befoglalja a kegyszobor felöltöztetett két alakját. (B8; D3; D17)

Körmeneten
Körmeneten a kegyszobor. (D21)

A kápolna belseje
Fogadalmi ajándékok tömege, lámpások, gyertyák, Konrád testvér imádkozó ezüstszobra és állandó tömeg. (D16)

A kápolna oltára
A piciny szentélyrész roskadozik az arany és ezüst díszítéstől. A tabernákulum felett, a kereszt mögött áll a kegyszobor. (C1)

A plébániatemplom
Dupla tornya messziről látható. Előtte, felénk az Altöttingeni Zenei Szakiskola épülete. (D10)

Keresztút
A kerengő egyik szép stációja. (B12)

Jubileumi kút
Négy püspökség adománya a híres zarándokhely híveinek és látogatóinak. (D11)

Panoráma - körkép - épülete
A kívülről jelentéktelennek tűnő épület belül nagyon modern, szépen berendezett előtérrel rendelkezik. Sokféle albumot, plakátot és képet kínálnak a festményről. (D34)

Krisztus a kereszten
A festmény központi része. (D41)

Jeruzsálem látképe
Jézus ilyennek láthatta a szentvárost... (D38)

A Golgota közelében
Mintha erkélyről néznénk a keresztrefeszítést. (D37)

Szenvedéstörténet kiállítás
A szenvedéstörténet eseményeit 18 képben mutatja be a kiállítés arasznyi bábokkal, Krisztus bevonulásától az emmauszi útig. Hasonló diorámákat a város több helyén is bemutatnak, de ott csak egyes jeleneteket. (D5-D8)

Reggeli a szállóban
Gondos és gyors kiszolgálás adta a finom falatokat. (B13)

A szálló étterme
Hangulatos, szép nagy termei voltak a Tizenkét Apostolhoz címzett szállónak. (C2)

Oltárkép a "Stille Nacht" kápolnában
Parányi kápolna, de szép ablak festményei és nagyon szép oltárképe van. (B15)

A kápolna oltárképe és a szerzők
Szép üvegfestmények őrzik a történetet. (E3)

Obendorf, kápolna
Ebben a kápolnában csodálatos karácsony lehetett a Stille Nacht, a természetes karácsonyfák közt. (B18; E8)

A kápolna oltárképe
Egyszerű, de a faragott keret nagyon hangulatossá teszi. (B17)

Kilátás Obendorfra
A kápolna dombjáról száp házakat, kerteket láthatunk. (B16)

Múzeum részlet
Ősi használati eszközök, régi tálak, díszek, képek voltak a múzeumban láthatók. (B19)

Obendorf főutcája
A házak jómódot és gondosságot mutatnak. A rozoga házakat gyorsan számolják fel. (B21)

Montsee
Az Alpok lábánál ragyogó kép a hatalmas tó. Sajnos a nappal szemben nem lehetett az Alpokat jül kivenni. (B26)

A látvány csodálata
A környezet és a látvány mindenkit elbűvölt. A délutáni napfény bizonyára vakitóan emelné ki a távoli hegyeket. (B25)

Salzkammergut
Az Alpok lábánál belepillantottunk ebbe a világba, de inkább csak sejtettük a hegyvonulatokat. (D25)

St.Florian apátsági templom bejárata
A bejárat felől csak az épület méretei sejtetik a templom csodálatos belsejét. (B29)

St.Flórián - apátsági templom belseje
A templom nagyon szép , gazdagon díszített, nagyon szép mellékoltárokkal. (B32)

St.Florian - Az apátság
Méltóságot sugároz a hatalmas építmény. (B27)

Kovácsoltvas kapu
Az oldal kápolna bejáratának kapuja. (B31)

St.Florian - bejárat
Az apátsági épület bejáratán át az udvar centrumát látjuk, a gyönyörű kúttal. (B28)

St.Florian lépcsőház
Az épület folyosó rendszere előtt, mint toldalék áll a lépcsőház az udvaron. Nyitott, levegős, de nagyon szép. (B35)

Saskút
Az udvaron középen áll a szépvonalú díszkút. (B36)

St.Florian - udvarrészlet
Sok csodálatra méltó volt a gyönyörű udvarban. (B34)

 

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-----------------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%B6tting

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%B6ttingi_M%C3%A1ria-kegytemplom